Incompany Masterclass – Update Arbeidsrecht voor Professionals

Algemeen

Er is geen vakgebied waar zoveel verandert als in de sociale zekerheid. Als u werkt in deze sector is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van de geldende arbeidsrechten voor werknemers en werkgevers. De Masterclass Arbeidsrecht voor Professionals zorgt ervoor dat u in één dagdeel bijgepraat wordt.

In de Masterclass Arbeidsrecht leert u alles over arbeidsrecht voor werknemers en werkgevers, de verplichtingen waaraan werkgevers moeten voldoen.

Veel wetten rondom Sociale Zekerheid worden in de loop der tijd complexer. Alleen wanneer u goed op de hoogte bent van de actuele stand van zaken kunt u vraagstukken rondom sociale verzekeringen op een goede manier oplossen. In de Masterclass Arbeidsrecht voor Professionals gaat het daarom ook om de meest recente ontwikkelingen op arbeidsrecht.

Doel

Na het volgen van de Masterclass Arbeidsrecht voor Professionals bent u helemaal up to date als het gaat om het totaalplaatje van arbeidsrecht in Nederland.

U hebt basiskennis van de belangrijkste wetten voor werknemers en werkgevers, kent de verplichtingen van de werkgever en weet gebruik te maken van de financiële regelingen die er voor werkgevers bestaan.

Doelgroep

De masterclass Arbeidsrecht voor Professionals is bedoeld voor alle professionals in deze branche. Denk hierbij aan onder andere arbeidsdeskundigen, casemanagers, re-integratieadviseurs, payroll professionals of HR professionals.

Programma

  • De compensatieregeling transitievergoeding in combinatie met jurisprudentie slapende dienstverbanden
  • Update verlofregelingen: wat gaat er wanneer wijzigen?
  • Uitspraken HR over transitievergoeding en herplaatsing in lagere functie en over opschorten re-integratieverplichting bij niet-tijdig loon betalen
  • Rapport commissie Regulering van Werk
  • Stand van zaken Wet arbeidsmarkt in balans
  • Is inroepen uitzendbeding bij ziekte nog toelaatbaar?
  • Wanneer kun je re-integratieverplichtingen opschorten?
  • Aandachtspunten Arbobeleid (is een vertrouwenspersoon verplicht, hoe zit het met thuiswerken en met werken in kantoortuinen)
  • Wat staat er in de nieuwe NVP Sollicitatiegedragscode

Trainers

Monique van de Graaf is een HR businesspartner met als specialisatie arbeidsrecht en sociale zekerheid. Haar werkzaamheden zijn zeer diverse van aard. Zo is Monique beschikbaar voor interim HRM opdrachten, verzorgt ze regelmatig trainingen en presentaties op het terrein van het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht en is ze auteur van de boeken “Arbeidsrecht voor de professional” en “Sociale zekerheid voor de professional” die jaarlijks worden geactualiseerd.

Overig

PE-punten

NVvA
Je ontvangt na afloop van deze masterclass 1 PE-punt.

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na het afronden van de training.

Hybride opleiding

SV Land verzorgt in een professioneel opleidingslokaal hybride trainingen omwille van het coronavirus. Hierdoor kunt u de gewenste opleiding blijven volgen, zoals u dat van ons gewend bent. Hybride wil zeggen dat de cursist zelf mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat er gekozen wordt voor een digitale les, vanaf een eigen werkplek.

In deze hybride opleiding krijgt zowel de thuis cursist als de cursist op locatie dezelfde docent en materie. Als (thuis)cursist bent u ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep. Hierdoor krijgt u als (thuis)cursist de professionele aandacht die nodig is tijdens een opleiding.

Incompany

Het is mogelijk om de Masterclass Sociale Zekerheid voor HR-professionals ook incompany aan te bieden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief