Masterclass – Actualiteiten Participatiewet 2024

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,2 beoordeeld.

Algemeen

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet behandelt de recente veranderingen in wetgeving en uitvoering, inclusief de impact van het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Dit voorstel introduceert significante wijzigingen, zoals een nieuwe bijverdienregeling en een generieke participatieplicht, wat een herziening van het beoordelingskader voor medewerkers vereist. Ondanks het voornemen om verdere aanpassingen te maken voor meer bestaanszekerheid, kan het tempo hiervan worden beïnvloed door politieke vertraging na de val van het kabinet.

Tegelijkertijd moeten gemeenten blijven anticiperen op diverse uitdagingen, waaronder de energietoeslag, re-integratie in een tijd van arbeidsmarktverschuivingen en de groeiende aanwezigheid van migranten in de bijstand. Het is ook cruciaal om de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep nauwlettend te volgen, omdat deze de uitvoeringspraktijk sterk beïnvloeden, met nadruk op aspecten zoals de menselijke maat en het evenredigheidsbeginsel.

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2024 brengt de professional binnen de gemeentelijke sociale zekerheid in een dag weer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Kortom: een boeiende en leerzame dag: een aanrader!

Doel

Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beleidsterreinen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen

 • Meer maatwerk en menselijke maat in de bijstand
 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens
 • Alleenverdienersproblematiek
 • Rapport Commissie Sociaal Minimum
 • Vergroten bestaanszekerheid door vereenvoudiging inkomensondersteuning

Wetswijzigingen 2023 en wetsvoorstellen

 • Participatiewet in Balans (internetconsultatie en Programmaplan)
 • Wetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid (internetconsultatie)
 • Wet breed offensief arbeidsbeperkten
 • Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

Jurisprudentie

 • Buiten behandeling stellen
 • Zeer dringende redenen
 • Immateriële schadevergoeding
 • Boodschappenzaak Apeldoorn
 • Evenredigheidsbeginsel

Incompany

De training kan ook incompany worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief