Masterclass – Actualiteiten Participatiewet 2023

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,2 beoordeeld.

Algemeen

Er gebeurt van alles op het terrein van de Participatiewet. De afgelopen maanden is regelmatig sprake van baanbrekende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep die grote consequenties hebben voor de uitvoering. Denk aan de uitspraak waarin is bepaald dat het niet inleveren van bankafschriften niet als schending van de inlichtingenplicht mag worden aangemerkt.

Ook de nieuwe lijn van de Centrale Raad van Beroep over de belangenafweging die moet worden gedaan als bezwaar wordt ingediend tegen het buiten behandeling stellen van een aanvraag is van groot belang. Aan deze uitspraken, maar ook aan de uitspraken die gaan over de toepassing van het evenredigheidsbeginsel, wordt tijdens de Masterclass Actualiteiten Participatiewet zeker aandacht besteed.

Een andere grote ontwikkeling is het traject dat momenteel loopt om verbeteringen in de Participatiewet door te voeren. Dit gebeurt onder de naam Participatiewet in balans. Er worden diverse wijzigingen voorbereid die moeten zorgen voor meer menselijke maat in de praktijk van de bijstandverlening. De contouren van deze wijzigingen zijn inmiddels bekend en deze worden nu uitgewerkt in wetgeving.

Maar: in 2023 zijn er al enkele andere wijzigingen doorgevoerd in de Participatiewet. Denk aan het verhogen van de leeftijdsgrens van 21 jaar naar 27 jaar in de kostendelersnorm en aan de nieuwe inkomstenvrijlating voor personen die deeltijd werken met toepassing van de loonkostensubsidie.

Dit alles doet zich voor in een tijd die van gemeenten nog steeds het uiterste vergt. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering en betaling van de energietoeslag waar door veel huishoudens een beroep op wordt gedaan.

En er staan meer ontwikkelingen in de steigers. Zo is het Wetsvoorstel meervoudige problematiek in het sociaal domein begin dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend. Deze wet regelt dat gemeenten de wettelijke mogelijkheid krijgen om tot een gecoördineerde aanpak te komen voor mensen en gezinnen met meerdere problemen.

De Masterclass geeft een breed overzicht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar en van toekomstige ontwikkelingen. Hierbij besteden we aandacht aan inkomensondersteuning, participatie, re-integratie en handhaving. Op verzoek kunnen hierbij accenten worden gelegd, afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Behalve ontwikkelingen in uitvoering, beleid, wet- en regelgeving hebben we het ook over de belangrijkste jurisprudentie in het afgelopen jaar. We hebben hiervoor enkele interessante uitspraken geselecteerd.

De Masterclass Actualiteiten Participatiewet 2023 brengt de professional binnen de gemeentelijke sociale zekerheid in een dag weer op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vakgebied. Kortom: een boeiende en leerzame dag: een aanrader!

Doel

Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de beleidsterreinen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Doelgroep

De training is bedoeld voor iedereen die met de uitvoering van de Participatiewet te maken heeft.

Programma

Actualiteiten en ontwikkelingen

 • Traject Participatiewet in balans
 • Extra energietoeslag voor lagere inkomens
 • Vrijlating giften
 • Factsheet Participatiewet 2022
 • Simpel switchen in de participatieketen
 • Energietoeslag

Wetswijzigingen 2023 en wetsvoorstellen

 • Wijziging kostendelersnorm
 • Wet breed offensief arbeidsbeperkten (o.a. inkomstenvrijlating/4 weken zoektermijn)
 • Studietoeslag
 • Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein

Jurisprudentie

 • Niet inleveren bankafschriften
 • Buiten behandeling stellen
 • Toetsing aan evenredigheidsbeginsel
 • Hoogte van maatregelen op grond van artikel 18 lid 5 Participatiewet

Incompany

De training kan ook incompany worden gegeven. Bij alle trainingen is het mogelijk om maatwerk te leveren en onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond te plaatsen of aan het trainingsprogramma toe te voegen.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief