Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist (10 daagse)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8.4 beoordeeld.

Samenvatting

SV Land is dé specialist op het gebied van handhaving binnen de gemeentemarkt. In de Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist kunt u zich ontwikkelen tot Handhavingsspecialist Participatiewet, Handhavingsspecialist Woningfraude of Handhavingsspecialist Wmo.

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist is een uitermate praktijkgerichte opleiding, waarbij naast kennis verwerven ook het trainen van vaardigheden aan de orde komt.

In het programma wordt u volledig op de hoogte gebracht van de relevante wet- en regelgeving. Ook worden uw communicatie- en gesprekstechnieken tijdens deze opleiding eigen gemaakt. Verder worden praktijksituaties nagebootst en werkt u met rollenspellen en professionele acteurs.

De opleiding sluit af met een examen en (optioneel) een praktijkopdracht huisbezoek. Behaalt u dit examen dan ontvangt u een diploma Handhavingsspecialist.

Doel

Door deze opleiding te volgen vormt u de basis voor uw toekomstige carrière als handhavingsspecialist.

Doelgroep

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen een Sociale Dienst van een gemeente en de ambitie hebben om handhavingsspecialist te worden. Ook voor klantmanagers die hun kennis willen verbreden, is dit een zeer geschikte opleiding.

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Participatiewet (4 dagen)

 • De plek van de Participatiewet binnen de sociale zekerheid
 • Begripsbepalingen, doelstellingen en grondbeginselen
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Bijzondere bijstand (waaronder inkomens- en studietoeslag)
 • Middelen: inkomen en vermogen
 • Re-integratie en participatie
 • Arbeids- en overige verplichtingen
 • Handhaving: afstemming en boete
 • Terugvordering en verhaal

Fraudealertheid (1 dag)

 • Visie op handhaven
 • Uw eigen normen en waarden
 • Risicoprofielen en signalen
 • Bevoegdheden: wat mag wel en wat mag niet
 • Analyse bankafschriften op fraudesignalen
 • Internetonderzoek

Huisbezoek (½ dag)

 • Wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie rondom huisbezoeken
 • Voorbereiding huisbezoek naar aanleiding van verzamelde gegevens en verrichte waarnemingen
 • Effectief en veilig afleggen van een huisbezoek
 • De samenwerking met de collega’s
 • Vastlegging objectieve gegevens tijdens het huisbezoek
 • Vastlegging van de verklaring van de cliënt, voor, tijdens en na het huisbezoek
 • Confrontatie met de cliënt na het huisbezoek

Omgaan met Agressie (1 dag)

 • Verbale of frustratie (emotionele) agressie
 • Witte boorden agressie (Instrumentele agressie, vilein) en instrumentele agressie
 • Bedreiging, schelden, (sexuele) intimidatie, discriminatie en fysiek geweld
 • Agressie onder invloed van alcohol/drugs en medicijnen

Gesprekstechnieken (1 dag)

 • Lastige of confronterende gesprekken
 • Omsingeling en trechtering
 • Aandacht voor sanctioneren, motiveren en activeren
 • Gesprekken voeren aan de hand van fraudesignalen, lastige vragen durven stellen
 • Gesprekken voeren over houding en gedrag
 • Regie houden in het gesprek
 • Het maken van een gespreksplan, inclusief feiten verzamelen en doelen bepalen na het dossieronderzoek

Rapporteren en besluitvorming (1 dag)

 • Het maken van kwalitatief goede, onderbouwde rapportages die ook juridisch kloppen, zodat ze standhouden bij bezwaar en beroep.

Algemene wet bestuursrecht (AWB) en toezichthouderschap (1 dag)

 • Actualiteiten
 • Kernbegrippen van de wet: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende.
 • De (juiste) wijze van bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat.
 • Formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur.
 • Toezichthouderschap en handhaving.
 • Rechtsbescherming: bezwaar en (hoger) beroep

Diploma

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist sluit u af met een examen. Wanneer u dit examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het Diploma Handhavingsspecialist.

Optioneel kan u ook een Praktijkopdracht Huisbezoek doen. Daar komen alle onderdelen van de opleiding aan de orde:

 • De start van een huisbezoek (hoe kom je binnen?)
 • Waarborgen van eigen veiligheid
 • Doelstelling huisbezoek
 • De verschillende gesprekstechnieken
 • Omgaan met weerstanden
 • Onderzoek van de woning
 • Omgaan met de informatie
 • Afsluiting van het gesprek en de conclusie.

Voegt u de praktijkopdracht aan uw examen toe, dan krijgt u hiervan een extra aantekening op uw diploma. Bij aantoonbare kennis van één van de modules is de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen. Deze aanvraag zal worden voorgelegd aan de examencommissie.

Wilt u of kunt u het examen niet afleggen? Dan ontvangt u een Certificaat van Deelname. Mist u één of meerdere dagen van de opleiding? Dan kunt u een Bewijs van Deelname aanvragen.

Trainers

Gedurende deze opleiding krijgt u les van verschillende ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. Zij behandelen op een prettige wijze zowel de theorie als de toepassing in de dagelijkse praktijk.

Deze combinatie van theorie en praktijk zorgt ervoor dat de cursus nooit droog of saai wordt.

In-company of particulier

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist wordt gewoonlijk in-company aangeboden. Het voordeel hiervan is dat de cursus meer op maat aangeboden kan worden. Onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie kunnen op de voorgrond geplaatst worden of extra aan de cursus toegevoegd worden.

Hebt u als particulier interesse in deze opleiding, neemt u dan contact met ons op. Wij kunnen in overleg organiseren dat u kunt aansluiten bij een van onze in-company trajecten.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten