Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist (10 daagse)

Eerdere cursisten hebben deze opleiding met een 8,5 beoordeeld.

Algemeen

SV Land is dé specialist op het gebied van handhaving binnen de gemeentemarkt. In de Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist kunt u zich ontwikkelen tot Handhavingsspecialist Participatiewet, Handhavingsspecialist Woningfraude of Handhavingsspecialist Wmo.

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist is een uitermate praktijkgerichte opleiding, waarbij naast kennis verwerven ook het trainen van vaardigheden aan de orde komt.

In het programma wordt u volledig op de hoogte gebracht van de relevante wet- en regelgeving. Ook worden uw communicatie- en gesprekstechnieken tijdens deze opleiding onder de loep genomen. Verder worden praktijksituaties nagebootst en werkt u met rollenspellen en professionele acteurs.

De opleiding sluit af met een examen en (optioneel) een praktijkopdracht huisbezoek. Behaalt u dit examen dan ontvangt u een diploma Handhavingsspecialist.

Doel

Door deze opleiding te volgen vormt u de basis voor uw toekomstige carrière als handhavingsspecialist.

Doelgroep

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen een Sociale Dienst van een gemeente en de ambitie hebben om handhavingsspecialist te worden. Ook voor klantmanagers die hun kennis willen verbreden, is dit een zeer geschikte opleiding.

Ondanks de digitale training was het interactief en leerzaam. Neem zeker punten mee in de uitvoering van mijn werkzaamheden.
Cursist over deze cursus

Programma

De opleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

Participatiewet (4 dagen)
 • De plek van de Participatiewet binnen de sociale zekerheid
 • Begripsbepalingen, doelstellingen en grondbeginselen
 • Kring van rechthebbenden
 • Aanvraag en verificatie
 • Bijzondere bijstand (waaronder inkomens- en studietoeslag)
 • Middelen: inkomen en vermogen Re-integratie en participatie
 • Arbeids- en overige verplichtingen Handhaving: afstemming en boete Terugvordering en verhaal
Fraudealertheid (1dag)
 • Visie op handhaven
 • Uw eigen normen en waarden
 • Risicoprofielen en signalen
 • Bevoegdheden: wat mag wel en wat mag niet
 • Analyse bankafschriften op fraudesignalen
 • Internetonderzoek
Huisbezoek (1 dag)
 • Wet- en regelgeving en actuele jurisprudentie rondom huisbezoeken
 • Voorbereiding huisbezoek naar aanleiding van verzamelde gegevens en verrichte waarnemingen
 • Effectief en veilig afleggen van een huisbezoek
 • De samenwerking met de collega’s
 • Vastlegging objectieve gegevens tijdens het huisbezoek
 • Vastlegging van de verklaring van de cliënt, voor, tijdens en na het huisbezoek
 • Confrontatie met de cliënt na het huisbezoek
Omgaan met agressie (1 dag)
 • Verbale of frustratie (emotionele) agressie
 • Witte boorden agressie (Instrumentele agressie, vilein) en instrumentele agressie
 • Bedreiging, schelden, (sexuele) intimidatie, discriminatie en fysiek geweld
 • Agressie onder invloed van alcohol/drugs en medicijnen
Gesprekstechnieken (1 dag)
 • Lastige of confronterende gesprekken
 • Omsingeling en trechtering
 • Aandacht voor sanctioneren, motiveren en activeren
 • Gesprekken voeren aan de hand van fraudesignalen, lastige vragen durven stellen
 • Gesprekken voeren over houding en gedrag
 • Regie houden in het gesprek
 • Het maken van een gespreksplan, inclusief feiten verzamelen en doelen bepalen na het dossieronderzoek
Rapporteren en besluitvorming (1 dag)
 • Het maken van kwalitatief goede, onderbouwde rapportages die ook juridisch kloppen, zodat ze standhouden bij bezwaar en beroep
Algemene wet bestuursrecht (AWB) en toezichthouderschap (1 dag)
 • Actualiteiten
 • Kernbegrippen van de wet: bestuursorgaan, besluit en belanghebbende
 • De (juiste) wijze van bevoegdheidsverkrijging: attributie, delegatie en mandaat
 • Formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur
 • Toezichthouderschap en handhaving
 • Rechtsbescherming: bezwaar en (hoger) beroep

Hybride opleiding

SV Land verzorgt hybride opleidingen. Een hybride leeromgeving combineert klassikaal en online lesgeven. De cursist mag kiezen of hij/zij naar Zoetermeer komt voor een klassikale les of dat hij/zij de les online volgt, vanaf een eigen werkplek.
Vanuit ons professionele, hybride opleidingslokaal krijgen online cursisten en klassikale cursisten gezamenlijk dezelfde training, van dezelfde docent en met hetzelfde lesmateriaal.

De groepsgrootte blijft vergelijkbaar met onze volledig klassikale trainingen (maximaal 15 personen), zodat er voor iedereen ruimte is om vragen te stellen, antwoorden te geven en mee te doen aan eventuele discussies in de groep.
Hierdoor bent u – waar u zich ook bevindt – ervan verzekerd dat u daadwerkelijk onderdeel uitmaakt van de groep en krijgt u de individuele aandacht die nodig is.

Diploma

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist sluit u af met een examen. Hiervoor berekenen wij een toelage van € 149,- bovenop het all-in-one tarief. Wanneer u dit examen met goed gevolg aflegt, ontvangt u het Diploma Handhavingsspecialist.

Optioneel kunt u ook een Praktijkopdracht Huisbezoek doen. Voor de praktijkopdracht berekenen wij ook een toelage van €149,- bovenop het all-in-one tarief. Daar komen alle onderdelen van de opleiding aan de orde:

 • De start van een huisbezoek (hoe kom je binnen?)
 • Waarborgen van eigen veiligheid
 • Doelstelling huisbezoek
 • De verschillende gesprekstechnieken
 • Omgaan met weerstanden
 • Onderzoek van de woning
 • Omgaan met de informatie
 • Afsluiting van het gesprek en de conclusie.

Voegt u de praktijkopdracht aan uw examen toe, dan krijgt u hiervan een extra aantekening op uw diploma. Bij aantoonbare kennis van één van de modules is de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen. Deze aanvraag zal worden voorgelegd aan de examencommissie.

Trainers

De opleiding wordt verzorgd door ervaren trainers die in de dagelijkse praktijk werkzaam zijn. De trainers brengen u op prettige wijze de theorie en daaraan gekoppeld de toepassing in de dagelijkse praktijk bij. Deze praktijkervaringen zorgen ervoor dat de opleiding nooit droog of saai wordt. U ziet gelijk hoe u kunt profiteren van de nieuwe kennis die u opdoet.

Inhaalmogelijkheid

Het kan uiteraard voorkomen dat u een bijeenkomst mist. Als de planning het toelaat, kunt u de gemiste bijeenkomst op een ander moment inhalen. Neem hiervoor contact op met de afdeling Opleidingen (opleidingen@svland.nl).

Incompany

De Opleiding tot Junior Handhavingsspecialist kan ook incompany worden gegeven.
Een incompany training brengt een aantal voordelen met zich mee:

 • Aan de hand van uw wensen kunnen wij onderdelen die belangrijk zijn voor uw organisatie op de voorgrond plaatsen of aan het trainingsprogramma toevoegen.
 • Deelnemers hoeven niet ver te reizen, want de docent/trainer komt naar ze toe!
 • Wanneer meerdere mensen uit dezelfde organisatie een opleiding/training willen volgen, dan is een incompany traject al snel financieel aantrekkelijk.

Bij de samenstelling van de incompany groepen kan rekening worden gehouden met de diverse functiegroepen en hun werkzaamheden. De maximale groepsgrootte is 15 deelnemers en op verzoek kan er een examen worden afgenomen.

8,5
Eerdere cursisten hebben deze opleiding beoordeeld
Inhoud
8.4
Interactie
8.6
Trainer
8.6
Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief