Belastbaarheids- en loonwaardeonderzoeken

Onze adviezen zijn maatwerk, gebaseerd op de wensen van de gemeenten en op de specifieke situatie van elke individuele klant. Zo wordt recht gedaan aan de beperkingen van de klant en wordt de kans op duurzame integratie sterk vergroot. Het belastbaarheidsonderzoek resulteert in een gericht re-integratieadvies.

De arbeidsdeskundigen van SV Land zijn gespecialiseerd in het verrichten van zeer gedegen belastbaarheidsonderzoeken. Zij hebben een brede kijk op de problemen waarmee de diverse doelgroepen kampen. De focus ligt hierbij niet op de (medische) beperkingen van een klant, maar juist op zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Inschakeling van een arts vindt dan ook uitsluitend plaats, als dit echt noodzakelijk is.

Op grond van het belastbaarheidsonderzoek komt een helder en reëel integratieadvies tot stand, waarin nauwkeurig wordt omschreven welke mogelijkheden de klant heeft en voor welk type werk hij of zij geschikt is. De arbeidsdeskundige betrekt en coacht zo nodig ook de klantmanager bij het advies, zodat deze gericht met het advies verder kan.

Op grond van het belastbaarheidsonderzoek komt een helder en reëel integratieadvies tot stand

Ook wanneer de arbeidsdeskundige moet concluderen dat de klant niet in staat is om de arbeidsmarkt te betreden wordt dit beargumenteerd. Hierbij wordt een prognose gegeven over de ontwikkelingen op de langere termijn. De arbeidsdeskundige kan er tevens op wijzen dat mogelijk aanspraak bestaat op een voorliggende voorziening of een subsidie.

Loonwaardebepaling

SV Land loonwaardebepaling meet de match tussen de mens en zijn werkzaamheden en bepaalt het daaraan gerelateerde ‘loonwaardedeel’. Loonwaardebepaling kan worden ingezet bij het onderbouwen en bepalen van loondispensatie of subsidieverstrekking door gemeenten.