1 op de 3 onderwijsinstellingen doet niets met verzuim

Bijna een derde van de respondenten van de online Verzuim in het Onderwijs-enquête geeft aan dat er op zijn of haar onderwijsinstelling niets gedaan wordt met verzuim. Dat blijkt uit de resultaten van deze enquête die SV Land in het voorjaar van 2020 hield.

Hoewel in het onderwijs de verzuimcijfers de pan uit rijzen zegt 34% van de respondenten dat ziekmeldingen in zijn of haar organisatie vaak op zijn beloop gelaten worden. En 31% van de respondenten zegt dat er geen werkelijke aanpak van verzuim in zijn of haar onderwijsorganisatie is.

Geen actie ondernomen

Ook in organisaties waar het verzuim boven de 10% uitkomt, zegt 27% dat er niet of nauwelijks actie ondernomen wordt na een ziekmelding. Vooral mensen die als HR-medewerker werkzaam zijn geven dit aan: maar liefst 71% van hen zegt dat er te weinig gedaan wordt met verzuim.

Davine van den Ban, accountmanager voor het Onderwijs bij SV Land schrikt van deze cijfers. ‘Juist in een branche waar de werkdruk zo hoog ligt is het schrikbarend dat onderwijsinstellingen nauwelijks actie ondernemen op verzuim. Het spreekt ook niet van goed werkgeverschap: mensen die uitvallen verliezen snel de feeling met het werk als ze taal nog teken horen van hun leidinggevende.

Iedereen die langer dan een paar dagen ziek is zou even gebeld moeten worden, al was het alleen maar uit interesse. En blijf vooral in gesprek! Je mag best invoelend reageren, maar het is ook belangrijk om een stukje verantwoordelijkheid neer te leggen bij de werknemer. Zo houd je kortdurende verzuim in de hand.’

Iedereen die langer dan een paar dagen ziek is zou gewoon even gebeld moeten worden door de leidinggevende.

Opvallend is dat 6 op de 10 respondenten zegt dat er onvoldoende kennis en kunde over verzuim in de organisatie aanwezig is. Toch wordt maar bij 52% van deze respondenten externe kennis en kunde ingehuurd. De overige organisaties weten dus dat er intern onvoldoende kennis en kunde aanwezig is, maar laten de situatie zoals hij is.

Formatieproblemen

De belangrijkste reden om verzuim wel aan te willen pakken zijn de grote formatieproblemen in het onderwijs. 41% van de respondenten geeft aan dat dit hoofdreden is om met verzuim aan de slag te gaan.

Voor 38% is goed werkgeverschap de belangrijkste motivatie. Imago of financiële redenen spelen veel minder een rol. Slechts 12% geeft aan dat dit de hoofdreden is voor het aanpakken van verzuim.

Van de respondenten die aangeven dat hun organisatie actief aan de slag is met verzuim zegt 63% dat de verzuimaanpak vooral repressief is: gericht op een snelle terugkeer naar de werkvloer. Slechts 37% zegt dat de aanpak vooral preventief is: gericht op het voorkomen van verzuim.

Van den Ban: ‘Alleen repressief werken is echt een gemiste kans. Stel dat je een werknemer succesvol terug laat keren op de werkvloer, maar je doet niets om te voorkomen dat hij of zij weer uitvalt, dan zal de werknemer onder gelijke omstandigheden direct weer afkoersen op verzuim. Zinloos dus!

Juist scholen en onderwijsinstellingen die in gesprek gaan met de werknemer vóórdat deze uitvalt, zien het verzuim dalen. Vraag bijvoorbeeld eens aan een werknemer die naast zijn baan ook een zware mantelzorgtaak heeft wat hij of zij nodig heeft om privé en werk goed te kunnen combineren. Vaak kom je er dan samen uit en hoeft de werknemer zich helemaal niet ziek te melden.’

Alleen repressief verzuimbeleid inzetten helpt op de lange termijn niet om de verzuimcijfers te laten dalen

Aandacht en prioriteit

Om verzuim aan te pakken moet volgens 22% van de respondenten eerst prioriteit komen van het schoolbestuur, in de vorm van geld, aandacht of mandaat. Eveneens 22% vindt dat er meer communicatie moet zijn met de zieke werknemer. 16% van de respondenten denkt dat het noodzakelijk is om eerst beleid op te stellen.

Bekijk de resultaten

 

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief