1,2 miljard uitgegeven aan sectorplannen

Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor sectorplannen is 424 miljoen euro uitgegeven. De werkgevers en bonden hebben 776 miljoen euro geïnvesteerd in de sectorplannen. In totaal zijn 77 plannen goedgekeurd voor 430 duizend deelnemers.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Door middel van o.a. scholing, begeleiding naar werk of leerwerkplekken zorgen de sectorplannen ervoor dat mensen aan de slag blijven of komen. Al 81.000 deelnemers maken gebruik van de maatregelen.

De sectorplannen zijn bedoeld om mensen aan de slag te houden of aan nieuw werk te helpen. In het sociaal akkoord dat werkgevers en werknemers met elkaar hebben afgesloten zijn afspraken gemaakt over de sectorplannen. Werkgevers en werknemers kunnen zelf een sectorplan indienen bij minister Asscher die geld beschikbaar stelt, op voorwaarde dat de bonden en werkgevers tenminste de helft bijleggen.

De derde aanvraagperiode voor sectorplannen is met ruim drie maanden verlengd. Nieuwe sectorplannen kunnen nu tot 15 september van dit jaar worden ingediend. Hiervoor is totaal 150 miljoen euro beschikbaar. Verschillende regio’s en sectoren vragen om iets meer tijd om maatregelen uit te werken waarmee mensen van werk naar werk en van werk naar werkloosheid werk worden begeleid.

Het derde aanvraagtijdvak is opengesteld voor plannen om baanwisselingen naar andere werkgevers tijdelijk te ondersteunen met sectorplannen. Het doel is om met ontslag bedreigde werknemers en werklozen door middel van noodzakelijke om- en bijscholing gereed te maken voor instroom in een kansrijk beroep, in sectoren en regio’s waar juist banen ontstaan of moeilijk vervulbare vacatures zijn. Vanuit de WW kan een werkloze met inzet van Brug-WW noodzakelijke scholing volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW. Hiermee worden de werkgeverskosten verminderd voor de niet–productieve scholingsuren van de nieuwe werknemer.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de maatregelen? Kijk dan op www.sectorplannen.nl. Meer informatie over de voortgang van de sectorplannen kunt u vinden in de brief die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

De werkloosheid daalt, maar is nog steeds onwenselijk hoog. Het blijft van belang om mensen aan het werk te helpen en aan het werk te houden. Juist nu de economie voorzichtig herstelt, is het essentieel om scholing te stimuleren en te zorgen dat mensen makkelijk over kunnen stappen naar een nieuwe baan.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief