Verlies verzekeraars op WIA-WGA verzekeringen opgelopen tot meer dan 1 miljard

Verlies verzekeraars op WIA-WGA verzekeringen opgelopen tot meer dan 1 miljard

In 2013 heeft DNB onderzoek gedaan naar de winstgevendheid van het collectieve arbeidsongeschiktheidsproduct WIA-WGA. De conclusie is dat alle verzekeraars maatregelen treffen, maar hebben toch fors verlies geleden op dit product.

Voor de hele sector is dat verlies opgelopen tot meer dan een miljard euro.

Het onderzoek laat zien dat de markt voor deze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen inzet op herstel. Het effect zal zich in de komende jaren nog moeten bewijzen’, aldus Edward Samsom, projectleider van dit onderzoek.

Samsom: ‘Bij de introductie van deze verzekering in 2006, hebben verzekeraars de risicoafweging en de beheersing van de interne processen in deze nieuwe markt onderschat. Daarbij moeten we ons wel realiseren dat de afhankelijkheid van externe data de voorspelbaarheid van de risico’s erg heeft bemoeilijkt. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de premies die de verzekeraars in rekening hebben gebracht te laag zijn gebleken.’

Volgens Samsom zijn er het laatste jaar grote stappen in de goede richting gezet, bijvoorbeeld op het terrein van het verkrijgen van betrouwbare risicodata, maar geeft de wijze waarop verzekeraars de toereikendheid van de technische voorzieningen hebben bepaald niet altijd voldoende inzicht. ‘Daarom wil DNB dat verzekeraars de komende tijd aanvullende maatregelen treffen om dat inzicht alsnog te verkrijgen.’

Flexwerkers

Vanaf 2016 wordt de WIA-verzekering ook opengesteld voor flexwerkers. ‘Deze nieuwe groep biedt verzekeraars nieuwe kansen. Tegelijkertijd spelen de geschetste problemen nog steeds. We roepen verzekeraars dan ook op om een gedegen, realistische inschatting te maken van de risico’s van dit product, zodat er adequate premies kunnen worden geheven. Verzekeraars kunnen zich onder de huidige marktomstandigheden een dergelijk groot verlies niet opnieuw veroorloven’, aldus Samsom.

DNB blijft verzekeraars die dit product voeren op de voet volgen. Samsom: ‘Via het periodiek uitvragen van kerncijfers zullen we de markt monitoren. Ook blijven we in gesprek met betreffende verzekeraars. Daarnaast zijn we ook in gesprek met andere stakeholders, zoals het Verbond en de certificerend actuarissen, over de problemen met deze verzekeringsproducten.’

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief