19 juni – SV Café Live – Innovatie van de Sociale Zekerheid

Is ons sociale zekerheidsstelsel nog wel van deze tijd? Op 19 juni aanstaande laten prof. dr. Willem Vermeend en prof. dr. Rick van der Ploeg tijdens het vierde SV Café Live evenement hun licht schijnen over deze vraag.

Het huidige sociale zekerheidsstelsel is voor een groot deel gestoeld op solidariteit, een belangrijk gedachtegoed dat kenmerkend is voor onze hele samenleving. Aan de andere kant wordt er in 2014 naar verwachting € 78,6 mld. uitgegeven aan sociale zekerheid en arbeidsmarkt, bijna 30% van de rijksbegroting. Is ons stelsel nog wel toekomstbestendig en betaalbaar, kortom is het sociale zekerheidsstelsel nog wel van deze tijd?

In de afgelopen decennia is er al veel gedaan aan innovatie van de sociale zekerheid in Nederland. Zo is een deel van uitvoering van de regelingen geprivatiseerd, ziekengeld wordt inmiddels voor een groot deel door werkgevers betaald en de WIA is in de plaats gekomen van de WAO. Toch blijft het aantal uitkeringsgerechtigden al jaren redelijk stabiel en nemen de uitkeringslasten toe.

Het thema van het SV Café Live evenement is Innovatie van de Sociale Zekerheid. Onze gastsprekers gaan in op de vraag of het huidige stelsel nog houdbaar en betaalbaar op lange termijn, of dat het roer drastisch om moet. Ook gaan zij in op de vraag op welke wijze we mensen met een uitkering kunnen laten participeren. Waar liggen de kansen op de arbeidsmarkt en welke stimuleringsmaatregelen zijn nodig? Ook zetten zij ons stelsel in internationaal perspectief.

Gastsprekers

Willem Vermeendprof. dr. Willem Vermeend
Van 22 augustus 1994 tot 24 maart 2000 was hij staatssecretaris van Financiën en daarna tot 22 juli 2002 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2006 is hij hoogleraar Europees fiscaal recht en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht.
Rick van der Ploegprof. dr. Rick van der Ploeg
In 1994 werd Rick van der Ploeg lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Hij was de financieel woordvoerder van de PvdA-fractie. Van 1998 tot 2002 was Van der Ploeg staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Na de verkiezingen van 2002 keerde hij terug naar de wetenschap. Vanaf 2007 werd hij ook hoogleraar economie aan de Universiteit van Oxford.

Programma15.30 – 16.00 Inloop
16.00 – 17.30 Lezing
Vanaf 17.30 Drankje en hapje

Datum en locatie
Het evenement vindt plaats op 19 juni 2014 vanaf 15.30 in CitySense Utrecht. Deelname is kosteloos.

Aanmelden
Deelname is kosteloos, u dient zich alleen aan te melden voor deze middag. Ga naar www.svcafe.nl/live om u, en eventuele collega’s, te registreren.

Meer informatie
Voor vragen of problemen met aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@svcafe.nl. Ook kunt u ons telefonisch bereiken, ons nummer is 079 3634400.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief