260 straatvegers krijgen arbeidsovereenkomst in plaats van een uitkering

Den Haag maakt een eind aan werken voor de gemeente met behoud van uitkering door 260 mensen als straatveger in dienst te nemen. Hierdoor krijgen veel mensen die nu voor de gemeente werken met behoud van uitkering een volwaardige baan aangeboden met bijbehorend salaris.

Van de 260 veegbanen bij de gemeente zullen er 100 worden ingevuld als garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. Alle 260 banen worden mede-gefinancierd met loon- & begeleidingssubsidies vanuit de Participatiewet en vanuit het budget van de buurtserviceteams. De vegers van de Haagse buurtserviceteams krijgen voorrang bij de invulling van alle vacatures.

De eerste medewerkers zijn deze maand in dienst van de gemeente begonnen.

10.000 banen
Wethouder Rabin Baldewsingh (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Mensen die werk verrichten, dienen hiervoor ook een inkomen te krijgen. Door de werkzaamheden die nu met behoud van uitkering binnen buurtserviceteams worden uitgevoerd om te vormen naar betaalde banen wordt een belangrijke stap gezet in de ambitie van het college om 10.000 banen te realiseren. De gemeente wil als werkgever het goede voorbeeld geven door meer mensen aan het werk te helpen en te laten zien dat “ondernemen met je hart” het realiseren van organisatiedoelstellingen niet in de weg hoeft te staan.”

Aangepaste loonschaal
Met de vakbonden is een loonafspraak gemaakt zodat de vegers een dienstverband bij de gemeente Den Haag kunnen krijgen. Ze worden ingeschaald in een loonschaal die doorloopt tot maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Den Haag loopt hiermee voorop in de landelijke zoektocht hoe mensen met een arbeidsbeperking in te schalen binnen de gemeente. De Haagse variant staat inmiddels model voor het landelijke cao overleg over dit onderwerp.

 

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief