3 miljoen bijstandsfraude opgespoord in IJsselgemeenten

De bestrijding van fraude met bijstandsuitkeringen door IJsselgemeenten heeft vorig jaar een besparing van bijna 3 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit het verslag Hoogwaardig Handhaven 2015 van IJsselgemeenten. De opbrengst bestaat uit beëindigde uitkeringen, terugvorderingen van bijstand, verlagingen van uitkeringen en boetes.

“In dit eerste jaar van IJsselgemeenten waarin de sociale diensten van de gemeenten Capelle en Krimpen aan den IJssel samenwerken is dit een mooi resultaat,” zegt Eric Faassen, wethouder Sociale Zaken van Capelle en voorzitter van het bestuur van IJsselgemeenten. “Met hetzelfde aantal medewerkers is meer fraude opgespoord dan vorig jaar alleen voor Capelle. Toen was het resultaat voor Capelle, net als dit jaar, 2,6 miljoen. Daar is nog ruim 4 ton bijgekomen voor Krimpen. Een goed voorbeeld van de efficiencywinst die we behalen door de samenvoeging van de sociale diensten van Capelle en Krimpen in de GR IJsselgemeenten.”

De meeste fraude is ontdekt in het niet opgeven van inkomsten en het verzwijgen van vermogen. Ook het niet juist opgeven van het woonadres of het aantal medebewoners in een huis behoorde tot de fraude.

Capelle en Krimpen
In 2015 is 242 keer uitkeringsfraude vastgesteld. Hierdoor zijn 147 uitkeringen beëindigd, dit leverde circa 2 miljoen euro op (351.000 in Krimpen en 1.633.500 in Capelle). Verlagingen, terugvorderingen en boetes leverden samen nog een miljoen op (73.000 in Krimpen en 916.000 in Capelle). Bij elkaar een besparing van bijna 3 miljoen euro. Daarnaast is door controle bij de aanvraag van uitkeringen 127 keer geen uitkering toegekend omdat hierop geen recht was. Hiermee is voorkomen dat 1,7 miljoen euro ten onrechte is uitbetaald.

Voortzetting beleid
IJsselgemeenten blijft veel energie steken in het voorkomen en bestrijden van uitkeringsfraude. Daarvoor zijn de uitgangspunten: helder informeren over de rechten en plichten, optimale dienstverlening, controleren op maat en daadwerkelijk sancties opleggen.

“Met ons beleid willen we bereiken dat mensen alleen een uitkering krijgen als ze deze ook echt nodig hebben. Misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen zijn onaanvaardbaar. Wij pakken dat stevig aan”, aldus wethouder Faassen. Jaap Blankenberg, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Krimpen aan den IJssel, onderschrijft dit. “Daarnaast ben ik blij dat IJsselgemeenten veel aandacht heeft voor duidelijke informatie en goede dienstverlening aan de mensen die de uitkering terecht ontvangen”, aldus wethouder Blankenberg.

Zuidplas
In 2016 wordt ook de gemeente Zuidplas betrokken bij de fraudebestrijding. De sociale dienst van Zuidplas is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij IJsselgemeenten.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief