30 miljoen voor innovatie in de sociale werkbedrijven

Sociale werkbedrijven hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Zij zetten die meer en meer in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Als steuntje in de rug komt hiervoor 30 miljoen euro van het Rijk beschikbaar.

Sociale werkbedrijven kunnen aanspraak maken op dit extra geld. Omdat er is afgesproken dat hiervoor eenzelfde bedrag aan cofinanciering bij komt, bijvoorbeeld van gemeenten of uit fondsen, komt er in totaal 60 miljoen euro vrij voor vernieuwing in sociale werkbedrijven. Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “De expertise die bij SW-bedrijven is opgebouwd in de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer is van onschatbare waarde. Met het geld dat nu beschikbaar komt, kunnen hervormingen en innovaties worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet gebruik blijven maken van de expertise van SW-bedrijven. Nu, en in de toekomst”.

Waar kan de 30 miljoen euro voor worden gebruikt?

Er zijn drie mogelijkheden: De sociale werkbedrijven kunnen alleen of op het niveau van de arbeidsmarktregio, plannen indienen om WSW’ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen.

Daarnaast maken plannen kans als zij er voor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen.

Als laatste kan het geld worden gebruikt om de infrastructuur van SW-bedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet, bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio beter samen te werken. Want het plaatsen van kandidaten op de goede werkplek en het creëren van banen voor de doelgroep werkt het beste als in de arbeidsmarkregio goed wordt samengewerkt tussen werkgevers, bemiddelaars en werknemers.

Iedereen wil zinvol werk

Alles bij elkaar moeten de plannen die met hulp van dit extra geld mogelijk worden gemaakt er voor zorgen dat meer mensen een plek vinden waar ze zinvol en gewaardeerd werk kunnen doen. Het liefst in een gewoon bedrijf, gelijkwaardig aan alle anderen die daar werken.

“De kansen zijn er, maar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen niet zomáár aan de slag”, stelt Job Cohen voorzitter van Cedris. “Sociale werkbedrijven kunnen mensen begeleiden. Samen met werkgevers creëren ze geschikte werkplekken. Deze 60 miljoen is een kans om de expertise en dienstverlening van de branche zodanig verder te ontwikkelen dat meer mensen een werkplek krijgen waar ze tot hun recht komen.”

Sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s kunnen tot 1 juli 2015 plannen indienen bij Cedris, de brancheorganisatie van sociale werkbedrijven.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief