42 uitkeringsfraudeurs in Cuijk, Grave en Mill

De Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert (ISD CGM) heeft in de tweede helft van 2012 opdracht gegeven tot 65 fraudeonderzoeken waarvan het bij 42 gevallen heeft geleid tot beëindiging of terugvordering van bijstand.

De onderzoeken werden gedaan in het kader van de verscherpte alertheid die vanuit de overheid wordt gevraagd voor fraude met uitkeringen. De ISD CGM neemt vanuit dat oogpunt ook deel aan de landelijke voorlichtingscampagne ‘Voorkom problemen. Weet hoe het zit.’ Bovendien hebben de klantmanagers allen een cursus fraude-alertheid gevolgd.

Onderzoeken
“Het overgrote deel van de ontvangers van een uitkering houdt zich aan de regels. Een klein deel doet dat niet; zij zullen ervaren dat frauderen niet loont. Voor de tweede helft van 2012 heeft de ISD CGM voor het uitvoeren van fraudeonderzoeken gebruik gemaakt van externe handhavingsspecialisten van een bureau. Aan hen is opdracht gegeven om 65 uitkeringsdossiers te onderzoeken. Het grootste deel hiervan is door de klantmanagers aangereikt omdat zij aanleiding zagen tot verder onderzoek. Het Bureau heeft de overige dossiers op basis van eigen selectie in onderzoek genomen. Van de 65 dossiers bleek na afhandeling in 64% van de gevallen reden om de uitkering te beëindigen (28 stuks, 10 daarvan met terugvordering), terugvordering op te leggen (1), of de uitkering te verlagen (6). Tenslotte zijn zeven uitkeringsaanvragen afgewezen na aanvullend onderzoek”, aldus een gezamenlijke verklaring van de drie gemeenten.

Bron: Kliknieuws

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief