47 gemeenten zien re-integratiebudget verdwijnen

47 gemeenten dreigen vanaf 2018 geen budget meer te krijgen om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Dat is het gevolg van het nieuwe verdeelmodel dat het rijk hanteert. Een reparatiepoging van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lijkt te stranden bij de VNG.

Klassiek WWB-bestand
Het probleem werd vorig jaar ontdekt toen de financiΓ«le man van sw-bedrijf WSD in Noord-Brabant de gevolgen van het verdeelmodel doorrekende. Hij kwam erachter dat voor drie van de 11 gemeenten waar WSD actief is, Oirschot, Sint Oedenrode en Haaren, het budget voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden in 2018 nul euro zou zijn. Naast deze drie bleken nog 44, veelal kleine, gemeenten geen budget meer te krijgen voor de begeleiding en re-integratie van het klassieke WWB-bestand.

Oproep tot onderlinge solidariteit
Toen duidelijk werd dat enkele tientallen gemeenten het vanaf 2018 zonder re-integratiebudget moet stellen, heeft SZW een voorstel gedaan om de pijn eerlijk te verdelen. Van gemeenten met budget werd een bijdrage gevraagd van 0,6-1,7% van hun budget. Dat bedrag zou dan ten goede komen aan de gemeenten die vanaf 2018 zonder budget komen te zitten.

Bron: VNG

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief