6 op 10 bedrijven die NOW-steun ontving om lonen door te betalen, moet naar verwachting een deel terugstorten

Naar schatting zes op de tien bedrijven die afgelopen voorjaar een beroep hebben gedaan op de eerste loonkostenregeling (NOW) van het kabinet, moeten een deel daarvan terugbetalen.

Dat komt doordat zij minder omzet zijn misgelopen dan zij vooraf hadden ingeschat, of doordat hun loonkosten lager zijn uitgevallen, meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Ondernemers konden een beroep doen op de eerste NOW-regeling als zij minstens een vijfde van hun opbrengsten zagen wegvallen door de coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en het verbod op evenementen.

Zij konden tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. Het subsidiebedrag was mede afhankelijk van hoe zwaar hun omzet werd geraakt. Dat wordt pas achteraf definitief vastgesteld.

Het UWV heeft inmiddels van 20.000 bedrijven het definitieve bedrag vastgesteld. Op basis daarvan is de verwachting dat zes op de tien aanvragers te veel hebben ontvangen en vier op de tien te weinig.

Koolmees houdt nog wel een slag om de arm, ook omdat het veelal gaat om kleinere werkgevers. “Hoe representatief deze groep is voor de totale populatie, is op dit moment niet goed te zeggen”, aldus de minister.

Koolmees is coulant met terugbetaling
Voor sommige ondernemers zal een terugvordering “rauw op hun dak vallen, zeker nu de tijden economisch nog steeds zwaar zijn”, erkent Koolmees. Hij belooft dan ook coulant te zijn met de terugbetaling. Bedrijven krijgen daar in principe een jaar de tijd voor. Als ook dat te kort dag is, kunnen zij met het UWV overleggen welke termijn wel haalbaar is.

De NOW was bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden. In totaal maakten bijna 140.000 werkgevers er gebruik van. Daarmee kon van ruim 2,6 miljoen werknemers het loon worden doorbetaald. De regeling is inmiddels twee keer met aangescherpte voorwaarden verlengd. Er wordt nu fors minder gebruik van gemaakt dan in het voorjaar.

Bron: Business Insider

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief