Aandacht voor fraude tijdens de uitkering blijft achter

Gemeenten en UWV investeren fors in het voorkomen van fraude bij de aanvraag van een uitkering. Gedurende de periode dat iemand een uitkering ontvangt, komt het nog te vaak voor dat fraudesignalen blijven liggen, waardoor nog te veel fraude onbestraft blijft.

Dit staat te lezen in het rapport “Handhaving tijdens de dienstverlening” van de Inspectie SZW. Sinds 1 januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid van kracht. Doel van de wet is vooral om potentiële fraudeurs af te schrikken. Mensen die toch frauderen krijgen een hoge boete. Voor gemeenten en UWV is het van belang om fraude te voorkomen en dit aan hun klanten mee te delen. Immers boetes die aan werkzoekenden worden gegeven leiden voor deze groep zeker tot hogere schuldenlasten. Zowel voor de klant als voor de uitvoeringsinstantie geeft dit problemen bij de terugbetaling. De Inspectie heeft voor dit onderzoek bij een aantal gemeenten en UWV vestigingen bekeken op welke wijze zij uitkeringsfraude voorkomen of vroegtijdig traceren.

In het rapport concludeert de Inspectie dat gemeenten en UWV handhavinginstrumenten meer (gaan) inzetten als onderdeel van de dienstverlening. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten en UWV informatie geven en controleren tijdens de behandeling van de aanvraag van een uitkering. Als een uitkering eenmaal gegeven is, is hier onvoldoende aandacht voor. De inspectie vindt het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties meer kennis verzamelen over klanten. Met deze kennis kunnen zij beter bepalen welke instrumenten en activiteiten zij moeten inzetten om fraude te voorkomen en effectief te bestrijden.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief