Aanpak misbruik studiefinanciering uitgebreid

Misbruikers van studiefinanciering moeten er ernstig rekening mee houden dat ze sneller tegen de lamp lopen. In een brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Bussemaker aan dat ze de bestrijding van het misbruik van de studiefinanciering opschroeft.

Door betere voorlichting, betere opsporing en actievere invordering in het buitenland vallen substantiële bedragen op te halen. Bussemaker schat de winst in 2019 op circa € 8,6 miljoen per jaar.

De grootste winst zit bij oud-studenten met studieschulden die naar het buitenland zijn vertrokken, zonder hun adres achter te laten. DUO is vorig jaar met een pilot begonnen om deze studenten te achterhalen en bij hen de uitstaande schuld terug te halen. De eerste resultaten zijn positief. Alleen al in 2013 is er € 3,2 miljoen terug ontvangen.

Eenoudertoeslag

Een andere grote groep vormen studenten die al dan niet bewust misbruik maken van de eenoudertoeslag. Veel studenten, die een beroep doen op de eenoudertoeslag, geven het niet door als ze (weer) gaan samenwonen. Ook komt het voor dat deze studenten zich niet realiseren dat een inwonend familielid in een aantal gevallen ook wordt beschouwd als partner. Betere voorlichting gaat hierbij hand in hand met strengere controle.

Ook studenten uit de Europese Unie, die recht op studiefinanciering hebben omdat ze 56 uur of meer per maand in Nederland werken, worden onder de loep gelegd. Bij deze groep worden bewijsstukken strenger gecontroleerd en worden meer gegevens uitgewisseld met andere instanties, zoals werkgevers, IND, UWV en Belastingdienst.

Strengere controle

Bij de strengere controles wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in de afgelopen jaren zijn opgedaan met de aanpak van het misbruik van de uitwonendenbeurs. Zo gaan risicoprofielen ook hier een belangrijke rol spelen. In 2013 zijn 3.662 uitwonende studenten gecontroleerd; 1.784 van hen woonden niet op het adres waarop ze in de GBA stonden ingeschreven. Dit resultaat is vrijwel gelijk aan dat over 2012. Toen leverden de strengere controles op misbruik van de uitwonendenbeurs ongeveer € 12 miljoen op.

Bron: Rijksoverheid

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief