Aanpassing Kinderopvang en Kinderbijslag

In het lenteakkoord is het volgende bekend geworden over de kinderopvang en kinderbijslag.

Bij de kinderopvangtoeslag zal overeenkomstig het regeerakkoord per 2013 de vaste voet in de eerste kindtabel lineair afgebouwd worden naar nul bij een inkomen van 118.111 euro. De voorgenomen vaste eigen bijdrage van 15 euro per maand per huishouden wordt vervangen door een proportionele verlaging van de subsidiepercentages van de eerste kindtabel. Dit gebeurt budgetneutraal.

Zoals reeds aangekondigd in de begroting van 2012 zal de Kinderbijslag per 1 januari 2013 en per 1 januari 2014 niet worden geïndexeerd.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief