Aantal bijstandsuitkeringen vrijwel gelijk

Eind juni 2012 werden 319 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dit zijn er ruim duizend meer dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van juni 2011 is het aantal bijstandsuitkeringen praktisch gelijk gebleven. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Terwijl het totaal aantal bijstandsuitkeringen vrijwel gelijk is gebleven, zijn er tussen leeftijdsgroepen duidelijk verschillende ontwikkelingen. Zo is in een jaar tijd het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren tot 27 jaar met een kleine 8 duizend afgenomen tot 30 duizend uitkeringen eind juni 2012. De daling onder jongeren hangt samen met veranderingen in beleid, zoals de invoering van een zoekperiode van vier weken en de afschaffing van de WIJ (Wet investeren in jongeren).

Bij de 27-plussers is het beeld tegengesteld. Het aantal bijstandsuitkeringen in deze groep is in een jaar tijd met 8 duizend toegenomen tot 289 duizend. Deze stijging past bij de ontwikkeling van de WW en de werkloosheid.

Tussen de gemeenten bestaan duidelijke verschillen in de ontwikkeling sinds eind juni 2011. Er zijn zowel stijgingen als dalingen. Onder de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners deed de grootste daling zich voor bij Haarlem, Haarlemmermeer en Dordrecht. Eind juni 2012 werden daar 6 procent minder bijstandsuitkeringen verstrekt dan een jaar eerder. In Zaanstad en Arnhem daarentegen was er sprake van een stijging, van respectievelijk 11 en 5 procent. Gemiddeld is het aantal bijstandsuitkeringen bij de grotere gemeenten met 1 procent gedaald.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief