Aantal cliënten WWB Culemborg blijft onder de 500

Op 31 december 2011 verstrekte de gemeente Culemborg aan 491 cliënten een WWB-uitkering. Aan het begin van 2011 waren dat 499 cliënten. Daarnaast verstrekte de gemeente 178 nieuwe uitkeringen. Dat betekent dat er in totaal in het afgelopen jaar 185 cliënten zijn uitgestroomd (de nieuwe instroom gecombineerd met de daling in het bestand). Daarmee is voldaan aan de ambitie die het college van B&W van de gemeente Culemborg begin 2011 neergelegde, namelijk om aan het einde van dat jaar niet meer dan 500 cliënten een uitkering vanuit de Wet Werk en Bijstand te verstrekken. De prognose was dat er 575 cliënten zouden zijn.

Om de doelstelling te bereiken is de inzet van de gemeente Culemborg enerzijds gericht op het beperken van de instroom van nieuwe cliënten, anderzijds op de succesvolle uitstroom van cliënten uit de uitkering.

Het beperken van de instroom heeft de gemeente gerealiseerd door als strenge poortwachter op te treden. Dat betekent dat voordat een uitkeringsaanvraag van een cliënt wordt ingenomen, eerst met die cliënt wordt bekeken wat hij zelf nog kan doen en hoe hij zich in kan spannen zelf in zijn levensonderhoud te gaan voorzien. Dat heeft in ongeveer de helft van de gevallen (ongeveer schatting 110 personen) ertoe geleid dat er geen aanvraag hoefde worden ingenomen.

Daarnaast heeft het Participatiehuis aan dit succes bijgedragen. Nieuwe cliënten krijgen meteen een traject aangeboden, meestal in het werkcentrum, waardoor zij actief blijven, deel blijven uitmaken van een sociaal netwerk, ervaring opdoen, taalvaardigheden ontwikkelen. Het Culemborgse bedrijfsleven werkt daaraan actief mee door het beschikbaar stellen van proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen en dergelijke. Al deze aspecten zorgen er volgens de gemeente voor dat de kansen van de Culemborgse cliënten op de arbeidsmarkt beter worden.

Daarnaast zijn er ruim 100 cliënten actief zijn in de Doenerij, die meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Daardoor worden hun kansen en mogelijkheden om mee te doen in de Culemborgse samenleving steeds beter, aldus de gemeente.

Bron: Culemborgse Courant

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief