Aantal mensen in de bijstand neemt nog steeds toe

Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8 duizend toegenomen tot 434 duizend. Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt. Het aantal mensen met bijstand is net zo snel gegroeid als een jaar geleden. Daarmee zijn de tekenen van een zich herstellende arbeidsmarkt nog niet zichtbaar in de bijstand.

Bijstand blijft sterk stijgen, ondanks zich herstellende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt vertoonde in de eerste helft van 2014 tekenen van voorzichtig herstel. Het aantal vacatures vertoonde een lichte stijging, de WW daalde en het aantal banen nam minder snel af. Het aantal personen in de bijstand nam echter nog steeds sterk toe. De bijstand volgt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met enige vertraging. Een daling van het aantal WW’ers leidt niet onmiddellijk tot een daling van het aantal bijstandsontvangers. Overigens komt slechts een klein deel van de WW’ers als hun recht op WW voorbij is in de bijstand terecht. Als iemand een werkende partner heeft of over vermogen beschikt, dan heeft hij meestal geen recht op bijstand.

Bijna de helft van bijstandsontvangers heeft al drie jaar of langer de uitkering

Personen met een bijstandsuitkering hebben doorgaans een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld WW’ers of schoolverlaters. Zij zijn daardoor minder in beeld bij werkgevers. WW’ers hebben het voordeel van recente werkervaring, schoolverlaters dat van actuele kennis en het getraind zijn in het opnemen van nieuwe informatie. Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten is de afstand tot de arbeidsmarkt het grootst. Van de bijstandsontvangers van 27 jaar of ouder heeft naar schatting de helft drie jaar of langer de uitkering. Onder de 45-plussers met bijstand geldt dit voor twee derde.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief