Aantal vacatures nadert de miljoen

Door de aanhoudende economische groei neemt het aantal vacatures sterker toe dan voorspeld. UWV verwacht 965.000 vacatures in 2017. Daarmee komt het niveau van vlak voor de economische crisis in zicht. Ook de banengroei zet stevig door. Naar verwachting groeit de werkgelegenheid dit jaar met 138.000 banen (+1,4 procent), waarvan 50.000 banen in de uitzendsector. Dit staat in de arbeidsmarktprognose van UWV.

Het aantal vacatures steeg in de topjaren 2006-2008 tot net boven de 1 miljoen en nam tijdens de economische crisis sterk af tot 620.000. Sinds 2014 is er weer sprake van groei. In 2016 was deze groei met een plus van 102.000 (+12 procent) sterker dan eerder werd geraamd. Naar verwachting neemt het aantal vacatures in 2017 met nog eens 39.000 (+4 procent) toe tot 965.000.

UWV verwacht absoluut gezien de meeste vacatures in de detailhandel (169.000) en de zorg- en welzijnssector (131.000). Het aantal vacatures groeit doordat bedrijven hun activiteiten uitbreiden en mensen vaker wisselen van baan vanwege de goede economische verwachtingen. Het grotere aantal beschikbare vacatures biedt werkzoekenden meer kansen op werk, vooral in sectoren met een groeiend aantal moeilijk vervulbare vacatures zoals de ICT en de techniek.

Uitzendbranche
UWV gaat op basis van de meest recente macro-economische cijfers van het CPB uit van een toename van het aantal werknemersbanen met 118.000 (+1,5 procent) en een plus van 20.000 banen van zelfstandigen (+1 procent) in 2017. De groei zit vooral bij flexibele banen zoals tijdelijke contracten, uitzendkrachten en ZZP’ers. De uitzendsector kent al enige jaren een sterke banengroei. Het aantal banen neemt er dit jaar toe met 50.000 (+7 procent).

Omdat mensen meer besteden ontstaan er ook meer banen in consumentgerichte sectoren, zoals de detailhandel en de horeca. Ook groeit de werkgelegenheid in de groothandel, de specialistische zakelijke dienstverlening (zoals architecten- en ingenieursbureaus en advocatuur) en de sector zorg en welzijn.

De financiële dienstverlening en het openbaar bestuur profiteren niet van de toegenomen economische activiteit. Door de digitalisering van de dienstverlening neemt het aantal banen in de financiële sector al jaren af. In 2017 rekent UWV op een daling met 7.000 banen (-3 procent). In het openbaar bestuur voorziet UWV dit jaar een krimp met 9.000 banen (-1,8 procent).

Minder WW-uitkeringen
Door de economische groei en de toename van de vraag naar arbeid hoeven minder mensen een beroep te doen op een WW-uitkering. UWV gaat uit van een afname van het aantal lopende WW-uitkeringen van 412.000 eind 2016 tot 369.000 eind 2017.

Lees het rapport UWV Arbeidsmarktprognose 2017 update

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief