Aantal Wajong-uitkeringen daalt door Participatiewet

UWV verwacht dat het aantal Wajong-uitkeringen zal afnemen van 251.000 eind 2014 naar 247.000 eind 2016. De daling van het aantal Wajongers is het gevolg van de sterk beperkte toegang tot de Wajong door de introductie van de Participatiewet. Dit staat in de Juninota 2015 die vandaag is gepubliceerd.

De toegang tot de Wajong is sinds 1 januari van dit jaar sterk beperkt vanwege de Participatiewet. Hierdoor neemt het aantal Wajong-uitkeringen voor het eerst af sinds de invoering ervan. Eind 2014 waren er 251.000 mensen met een Wajong-uitkering. UWV verwacht dat dit aantal zal teruglopen naar 247.000 eind 2016.

Instroom sterk gedaald
Een van de gevolgen van de Participatiewet is dat mensen alleen nog tot de Wajong 2015 worden toegelaten als sprake is van volledig en duurzaam geen arbeidsmogelijkheden. Hierdoor daalt de instroom in de Wajong van 17.400 personen in 2014 naar 4.700 personen in 2015. Deze daling zet door in 2016 en zal uitkomen op een instroom van 3.300 personen.

Lees hier de Juninota 2015

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief