Aantal werklozen in juni gestegen tot 404.000

Het aantal werklozen groeide in de afgelopen drie maanden met 131 duizend naar 404 duizend in juni. Dat is 4,3 procent van de beroepsbevolking. Met 74 duizend was de groei de afgelopen maand het sterkst. Na vier maanden van afname groeide het aantal werkenden in juni weer met 45 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind juni 301.000 lopende WW-uitkeringen, dat is evenveel als in mei.

Meer werklozen én meer werkenden in juni

In de eerste maanden na het uitbreken van de coronacrisis kromp de beroepsbevolking sterk. Van degenen die hun baan verloren werden er relatief weinig werkloos, doordat de meesten niet zochten naar werk en/of daarvoor niet beschikbaar waren. Wie niet aan die voorwaarden voldoet, wordt niet tot de beroepsbevolking gerekend.In juni groeide de beroepsbevolking met 119 duizend mensen. Meer mensen kwamen op de arbeidsmarkt die in de maanden daarvoor niet zochten of niet beschikbaar waren voor werk en daardoor niet tot de beroepsbevolking behoorden. Een deel van hen kwam ook weer aan de slag, maar een groter deel werd werkloos. Het aantal werkenden groeide met 45 duizend en het aantal werklozen nam in juni sterk toe, met 74 duizend. In april en mei was de toename van het aantal werklozen met 41 duizend en 16 duizend minder sterk.

Werkloosheidspercentage stijgt uitzonderlijk snel

Met 404 duizend werklozen in juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. In mei was dat nog 3,6 procent. De werkloosheid nam het meest toe onder 15- tot 25-jarigen (van 9,5 naar 10,7 procent). Onder 25- tot 45-jarigen groeide de werkloosheid van 2,9 naar 3,7 procent, onder 45-plussers van 2,2 naar 2,6 procent.

In november 2008, aan het begin van de financiële crisis, was het werkloosheidspercentage ook 3,6. Toen duurde het zeven maanden voordat dit was opgelopen tot 4,3 procent. Deze stijging deed zich nu van de ene maand op de andere voor.

De toename van het aantal mensen met werk en de toename van het aantal werklozen zijn het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en niet-beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden waren die stromen groter dan ooit gemeten op maandbasis door het CBS. Zie ook het nieuwsbericht Iets meer mensen vinden werk in juni.

UWV: aantal WW-uitkeringen blijft gelijk in juni

Het aantal lopende WW uitkeringen is in juni nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met mei. Eind juni verstrekte UWV 301 duizend WW-uitkeringen. Het is voor het eerst sinds maart dat het aantal WW-uitkeringen niet is toegenomen. In totaal zijn er sinds eind februari ruim 60 duizend lopende WW-uitkeringen bijgekomen.

UWV: in juni 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen

UWV registreerde in juni 33 duizend nieuwe WW-uitkeringen. Dat zijn er minder dan in mei, toen er 42 duizend nieuwe uitkeringen bijkwamen. De piek lag in april met bijna 74 duizend nieuwe uitkeringen. April telde wel één verslagweek meer dan mei en juni, maar ook de gemiddelde instroom per week was in april het hoogst. In april ging het om 14,7 duizend, in mei om 10,5 duizend en in juni om 8,3 duizend nieuwe WW-uitkeringen per week.

Bron: CBS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief