Aantal WW-uitkeringen 22% gestegen in 2013

Als gevolg van de economische crisis krijgen steeds meer mensen te maken met werkloosheid. UWV heeft in 2013 613.200 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 22 procent ten opzichte van 2012. UWV betaalde € 21,4 miljard aan uitkeringen uit aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden. Onder hen waren 437.700 WW’ers en 956.400 mensen met een arbeidsongeschiktheids- of Ziektewetuitkering. In 2013 vonden 241.800 WW’ers en 6.600 Wajongers mede dankzij de dienstverlening van UWV werk.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen nam in 2013 relatief het meest toe in de sectoren Zorg en welzijn, Grootwinkelbedrijf, Vervoer en opslag en Metaal- en technische bedrijven. Aan 55-plussers, jongeren tot 25 jaar en vrouwen heeft UWV relatief meer nieuwe uitkeringen verstrekt dan aan andere groepen. Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg tussen eind 2012 en eind 2013 met 29 procent (97.500) tot 437.700. Onder 55-plussers (+31 procent) was de toename het sterkst.

Opnieuw aan het werk

Ondanks de slechte economische omstandigheden is UWV erin geslaagd om 11.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen, evenveel als in 2013. Onder hen waren 6.600 mensen met een Wajong-uitkering. 55-Plussers komen moeilijk aan het werk en krijgen daarom extra ondersteuning. In juli 2013 is het programma 55pluswerkt van start gegaan. Doel is in een periode van tweeënhalf jaar ruim 60.000 55-plussers met een WW-uitkering uit te laten stromen naar werk.

Online dienstverlening

Dankzij de online dienstverlening kan UWV het groeiend aantal nieuwe WW-aanvragen aan. Ruim 95 procent van de WW-aanvragen verloopt inmiddels digitaal. UWV zorgt ervoor dat uitkeringsgerechtigden binnen vier weken de nieuwe WW-uitkering op hun rekening hebben staan. UWV heeft ingezet op verdere verbetering en uitbreiding van de digitale dienstverlening en eind 2013 gezorgd voor betere stabiliteit en meer gebruiksvriendelijkheid van werk.nl. Mensen die niet goed uit de voeten kunnen met onze online dienstverlening krijgen op de Werkpleinen persoonlijke ondersteuning van (tijdelijke) medewerkers van Team Werk.nl.

Samenwerking

Bruno Bruins, voorzitter Raad van Bestuur UWV: “Er zijn voorzichtige tekenen van economisch herstel, maar de situatie op de arbeidsmarkt is onverminderd zorgelijk. Met name 55-plussers en mensen met een arbeidsbeperking komen moeilijk aan het werk. Tijdens netwerk- en sollicitatietrainingen leren wij 55-plussers in wekelijkse sessies alles over netwerken, social media en jezelf presenteren. Daarnaast hebben we ons ten doel gesteld om in 2014 minimaal 6.600 Wajongers, jongeren met arbeidsbeperking, aan de slag te helpen.

UWV en gemeenten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor met name kwetsbare groepen die er moeilijk in slagen aan de slag te komen. De samenwerking in de arbeidsmarktregio’s willen we tot een succes maken. Dat is van belang omdat veel taken verschuiven van landelijke overheid naar gemeenten. Wij willen graag onze kennis over de regionale arbeidsmarkt inzetten in aanloop naar 2015, het jaar dat de Participatiewet in werking treedt”.

Bron:  Persbericht UWV

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief