ABU presenteert de Uitzendmonitor juli 2014

De Uitzendmonitor is een krachtig, nieuw, instrument dat een compleet beeld geeft van de ontwikkeling van uitzendwerk en de doorstoming van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt. De ontwikkelingen van alle uitzendkrachten zijn hierin meegenomen.

Zij worden per kwartaal gevolgd. Dit is mogelijk doordat cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gecombineerd met cijfers van UWV. Beide gegevensstromen samen geven een scherp beeld van uitzendwerk in Nederland. Een waardevolle graadmeter voor beleidsmakers, wetenschap, media, uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

Mensen van alle leeftijden en oorsprong, of ze nu laag, middelbaar of hoog opgeleid zijn, werken via het uitzendbureau. Voor velen is uitzendwerk een opstap naar vast en nieuw tijdelijk werk. Wie werkt, vergroot zijn werkervaring en verbetert zijn arbeidsmarktpositie. Ook voor talloze mensen die aan de kant van de arbeidsmarkt staan – bijvoorbeeld mensen met een WW- of bijstandsuitkering – biedt het uitzendbureau de weg naar werk. Uitzendwerk is de motor van de arbeidsmarkt. Een sterke arbeidsmarkt voor een sterke economie.
De samenvatting

Het onderzoek geeft een beeld van de omvang en samenstelling van de uitzendkrachten en uitzendbanen in de afgelopen jaren. Daarnaast wordt aangegeven wat uitzendkrachten gaan doen na afloop van de uitzendbanen (transities).

Hiervoor is het CBS-Polisbestand gebruikt dat gegevens bevat uit de polisadministratie van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor dit onderzoek zijn de gegevens voor de jaren 2007 tot en met 2012 gebruikt.
Het volledige onderzoek

Bron: ABU

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief