Adfiz: “Verzekeraars frustreren privatisering eigenrisicodragerschap”

Op 1 oktober 2016 moeten werkgevers kenbaar hebben gemaakt of zij eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA willen worden. Uit een rondgang van de commissie Zorg & Inkomen van Adfiz blijkt dat veel verzekeraars maar mondjesmaat offertes uitbrengen en dit slechts doen na herhaalde verzoeken. Publiek verzekerde werkgevers worden hierdoor dubbel benadeeld.

Ze hebben van het ministerie van SZW geen uitstel gekregen. Bovendien blijken verzekeraars een gedegen beslissingsproces te blokkeren nu ze zo laat offreren. Adfiz luidt de noodklok. Verzekeraars moeten onmiddellijk in actie komen.

Door wetswijzigingen kunnen werkgevers per 1 januari 2017 ook voor WGA-flex eigenrisicodrager worden. Voorwaarde is wel dat de WGA in zijn geheel (dus vast+flex) of bij het UWV of bij een verzekeraar wordt ondergebracht. Voor veel werkgevers wordt 2017 dus een herijkingsjaar. Deadline voor de keuze was in eerste instantie voor zowel privaat als publiek verzekerden 1 oktober 2016. Inmiddels hebben werkgevers die nu voor WGA-vast eigenrisicodrager zijn uitstel gekregen tot 31 december 2016. Voor werkgevers die de overstap willen maken van publiek verzekerd naar volledig ERD-schap is de deadline op 1 oktober 2016 blijven staan.

Nu blijkt dat in de tweede week van september een groot deel van de verzekeraars nog steeds geen offertes heeft geleverd na een aanvraag door de adviseur. Hierdoor wordt werkgevers de mogelijkheid ontnomen om een keuze te maken. De reden voor de vertraging bij verzekeraars is onbekend. Hoe dan ook is de houding van verzekeraars opmerkelijk, omdat zij de kans hun aandeel in deze markt te vergroten door publiek verzekerden aan zich te binden niet actief lijken te pakken.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief