Advies bedrijfsarts (nog) niet leidend bij de RIV-toets per 1 september 2021

Op 28 januari 2021 heeft de Tweede Kamer laten weten, dat het wetsvoorstel Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op re-integratie inspanning door het UWV (35589). CONTROVERSIEEL IS VERKLAARD.

Zie pagina 8, punt 7 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4f7cdb5f-feae-46fb-9d29-695644db8dc7&title=Agenda%20procedurevergadering%20vc%20SZW%20-%202%20februari%202021.pdf

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief