Alsnog akkoord met Marokko over verlaging uitkeringen

Nederland en Marokko hebben een akkoord bereikt over het doorbetalen van uitkeringen aan mensen in Marokko. Die uitkeringen worden dan wel verlaagd. De ministers Asscher van Sociale Zaken en Koenders van Buitenlandse Zaken hebben de Tweede Kamer laten weten dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen.

In september vorig jaar lagen er al afspraken over een verlaging van de uitkeringen, maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel. Er is nu een aangepaste overeenkomst gesloten. Doordat het akkoord nu pas is bereikt, gaan de nieuwe regels vanaf 1 oktober 2016 in en niet vanaf 1 januari 2016, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

In de overeenkomst staat nu ook dat kinderbijslaggerechtigden en gedeeltelijk arbeidsongeschikten hetzelfde behandeld worden als mensen die recht hebben op ANW, een uitkering voor nabestaanden. Deze uitkeringen zullen stapsgewijs worden afgebouwd. Bestaande uitkeringen blijven buiten schot. Ook zijn er afspraken gemaakt over vermogensonderzoeken in Marokko vanwege in Nederland verstrekte uitkeringen op grond van de Participatiewet.

Westelijke Sahara

Het huidige socialezekerheidsverdrag stamt uit 1972. Daarin staat dat uitkeringen aan Marokkaanse Nederlanders worden doorbetaald als ze zijn teruggekeerd naar Marokko. Maar omdat het leven in Marokko gemiddeld goedkoper is, wilde Nederland dat de uitkeringen naar Marokko omlaag zouden gaan.

Nederland en Marokko bereikten daar dus aanvankelijk een akkoord over, maar dat ging niet door omdat Marokko op het laatste moment nog een aanvullende eis had: de regeling zou voortaan ook moeten gelden voor Marokkanen die leven in de Westelijke Sahara, een gebied dat wordt geclaimd door Marokko. Maar omdat de internationale gemeenschap die claim niet erkent, ging Nederland daar niet in mee.

Vervolgens leek het hele akkoord daardoor van de baan. Nadat Nederland de eerste keer aankondigde het verdrag op te zeggen, weigerde Rabat illegale Marokkanen die vanuit Nederland werden teruggestuurd toe te laten.

Nu is er dus alsnog overeenstemming. “Ik vermoed dat Marokko de diplomatieke banden met Nederland uiteindelijk toch te belangrijk vindt en dat de regering daarom heeft toegegeven”, zegt correspondent Sjoukje Rietbroek.

De Westelijke Sahara is niet toegevoegd aan het dekkingsgebied.

 

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief