Aon pleit voor stelselwijziging Ziektewet en WGA

Aon wil dat alle werkgevers per 2016 kunnen kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de Ziektewet. Dit blijkt uit een brief van de verzekeringsmakelaar aan minister Asscher van SZW.

Volgens verzekeringsmakelaar en risico-adviseur Aon kunnen werkgevers betere afwegingen maken en premiekosten besparen als zij zelf kunnen kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet.

Aon wijst minister Asscher in de brief ook op enkele tekortkomingen van het huidige systeem waardoor op verschillende vlakken een ongelijke uitgangspositie ontstaat volgens de verzekeringsmakelaar.

Het huidige systeem werkt verplichte winkelnering in de hand, stelt Aon. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de risico’s van langdurig ziekteverzuim (WGA) zelf te dragen of onder te brengen bij het UWV. Indien een werkgever terugkeert naar het UWV, moet hij daar verplicht drie jaar blijven. Andersom is het wel altijd mogelijk om van het eigenrisicodragerschap tussentijds over te stappen naar het UWV.
“Voor werkgevers die hun risico’s bij het UWV onderbrengen, ontstaat daarmee de vreemde situatie dat eigenrisicodragerschap ineens interessanter kan worden, maar zij niet kunnen overstappen omdat ze met handen en voeten gebonden zijn aan de driejaarstermijn van het UWV,” zegt Daniel Rijnbeek, Managing Consultant bij Aon’s afdeling Corporate Wellness. “Anderzijds mogen werkgevers die eigenrisicodrager zijn, wel de overstap maken naar het UWV als hen dat beter uitkomt. Om een gelijk speelveld te creëren, moet de driejaarstermijn voor de WGA en de Ziektewet worden afgeschaft.”

Zekerheid voor één jaar
Een ander aandachtspunt is volgens Aon dat private verzekeraars over het algemeen alleen nog contracten afgeven met een maximale verzekeringsperiode van één jaar. “Wanneer een bedrijf er dus voor kiest eigenrisicodrager te worden, dan heeft het slechts een maximale premiegarantie en -zekerheid van één jaar,” stelt Rijnbeek.

Ook op een ander punt is het huidige stelsel niet eerlijk, meent de makelaar. Er zijn nu twee manieren om het eigenrisicodragerschap voor de WGA te beëindigen. Een werkgever die het eigenrisicodragerschap zelf bij de Belastingdienst intrekt, krijgt gedurende drie jaren (de driejaarstermijn) na deze beëindiging geen toestemming om weer eigenrisicodrager te worden. Het is echter ook mogelijk om het eigenrisicodragerschap te beëindigen door de verzekeraar de garantieverklaring te laten intrekken. In dit geval geldt de driejaarstermijn niet. In theorie kan deze werkgever dus het volgende moment, bijvoorbeeld een half jaar later, weer eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Om deze ongelijkheid recht te trekken, pleit Aon ervoor dat het keuzemoment van 1 januari 2016 een moment wordt waarop alle werkgevers in Nederland de mogelijkheid hebben om te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Ook wanneer in de drie jaar voorafgaand aan 1 januari 2016 het eigenrisicodragerschap door de werkgever zelf is beëindigd.

Ziektewet
Werkgevers doen er eveneens goed aan om de Ziektewet en de WGA gezamenlijk op te pakken, adviseert Aon. Doen zij dat niet, dan ontstaan er vanaf 1 januari 2016 situaties waarin iemand ziek uit dienst gaat en door het UWV gere-integreerd zou moeten worden. Maar na twee jaar ziekte komen medewerkers in de WGA terecht, waardoor de ex-werkgever verantwoordelijk wordt voor de re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA.

Door ook voor de Ziektewet een vrij keuzemoment te creëren op 1 januari 2016, kan deze onwenselijke situatie worden rechtgetrokken, aldus Aon.

Bron: AM

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief