AOW regels verschillen per regio

Voor alleenstaande AOW-ers die een nieuwe liefde ontmoeten blijken de regels per regio sterk te verschillen. Dat meldt Plus Magazine na een steekproef. Zo is het ene kantoor van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) veel strenger dan het andere, wat gepensioneerden honderden euro’s per maand kan schelen.

Gepensioneerden die een relatie met elkaar aangaan beschouwen zichzelf pas als een stel wanneer de ene bij bij de ander intrekt. De SVB spreekt echter van een stel wanneer er sprake is van een ‘gezamenlijke huishouding.’

Dit betekent dat nieuwe stellen al flink kunnen worden gekort op de AOW als ze zorg dragen voor elkaar, er sprake is van één hoofdverblijf en ze meer dan de helft van de week bij elkaar zijn, terwijl beide partners nog wel ieder over een woning beschikken. In die situatie spreekt de SVB van samenwonen en krijgt een stel AOW-ers per maand ruim 600 euro minder pensioen dan twee alleenstaande 65-plussers. In Nederland wonen ongeveer 3 miljoen AOW-gerechtigden, waarvan één derde alleenstaand is.

Belangrijke veranderingen als samenwonen moeten door ouderen worden gemeld bij de SVB. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boeten en wellicht strafrechtelijke vervolging. Het is echter niet duidelijk in welk stadium een relatie gemeld moet worden. Dit verschilt sterk per regiokantoor.

Van de negen regiokantoren van de SVB schrijven er vier voor dat een AOW-er het moet melden als een vriend of vriendin twee keer in de week blijft slapen. De SVB in Breda gaat zelfs zo ver dat het waarschuwt voor klikkers. “U kunt een nieuwe relatie beter melden. Dan weten we dat voor het geval we een tip krijgen van de buren”.

Vijf kantoren vinden het niet nodig. Bij de SVB in Rotterdam blijkt het zelfs niet mogelijk om een nieuwe relatie in het systeem vast te laten leggen. Stellen van 65 jaar of ouder moeten het in Breda, Nijmegen en Roermond melden wanneer men het bed niet deelt, maar elkaar wel in het weekend ziet en voor elkaar kookt.

“Samenwonen doe je in één huis. Apart wonen of LAT-ten doe je in verschillende huizen. Zo simpel kan het zijn”, reageert een woordvoerder van de ouderenbond ANBO, waarvoor de onduidelijke regels al langer een door in het oog zijn.

De onduidelijke regels kunnen evenmin op blijdschap bij uitvoerder SVB rekenen.Voorzitter van de Raad van Bestuur Erry Stroové. “Het begrip samenwonen is door de wetgever niet strak genoeg gedefinieerd. De ene medewerker kan op basis van de huidige regels wat voorzichtiger zijn met een advies dan de ander.” Stroové stelt dat er een taak bij de wetgever ligt om meer duidelijkheid te bieden, waarvoor jaren geleden al in een rapport voor werd gepleit. “Helaas is dat door de toenmalige staatssecretaris terzijde geschoven.”

Bron: Nu.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief