Arbeidsethos

Groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten dreigen de dupe te worden van het vrije verkeer van werknemers. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken samen met de Britse publicist David Goodhart in een brief in de Volkskrant. “Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders”, waarschuwen ze. Volgens Asscher en Goodhart heeft het vrije verkeer van werknemers binnen de EU een “ontregelend effect gehad op een deel van de armere en minder hoogopgeleide burgers in de rijkere EU-landen.”

De recente berichtgeving over de komst van Roemenen en Bulgaren op 1 januari 2014  wekt verbazing op hierbij vooral doelend op de stellingname van minister Asscher en de houding van met name SP en PVV.  Laten we het  eens zorgvuldig onder de loep nemen.

Er wordt opgemerkt dat:

  • Groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten dreigen de dupe te worden van het vrije verkeer van werknemers.
  • Zeker 12 procent van het personeel in de Nederlandse land- en tuinbouw uit Midden- en Oost-Europa komt. In de zakelijke dienstverlening zou dat percentage liggen op zo’n 7 procent.
  • Onze zwakste burgers het afleggen op de arbeidsmarkt  tegen “bekwamere mensen van elders”.
  • Arbeiders uit armere EU-landen worden soms uitgebuit door gewetenloze werkgevers, die daarmee een concurrentievoordeel behalen ten opzichte van degenen die zich wel aan de regels houden”, stellen de minister en de publicist. Werknemers krijgen “nog te vaak” betaald onder het minimumloon

Laten we dit nu eens proberen te analyseren:

We houden het dichtbij Nederland  Groepen zwakkere, laagopgeleide Nederlandse burgers worden verdrongen door bekwamere Roemenen en Bulgaren? Dat is de stelling.

Op dit moment hebben zo rond de 400.000 mensen een WWB uitkering in Nederland. Uit recente ervaringen van diverse Gemeenten die een verwoede poging hebben ondernomen om deze mensen aan de slag te krijgen, bijvoorbeeld in de tuinbouw, hebben nauwelijks effect gehad. Ik durf te beweren dat dit komt omdat we juridisch niet in staat zijn om werk boven uitkering te kunnen afdwingen. De zwakkere Nederlandse burger staat wat dat betreft aan het roer. En in het ergste geval kan die ene maand opgelegde sanctie van het niet uitkeren van WWB uitkering wel worden opgevangen. De conclusie is dan ook: het is niet de zwakke maar de sterke juridische positie van Nederlandse burgers die maken dat laaggeschoold werk niet in trek is.  Onze verzorgingsstaat is zo ingericht dat laaggeschoold werk onvoldoende status heeft en het verschil tussen loon en uitkering te gering is. Roemenen en Bulgaren willen waarschijnlijk graag hard werken met veel uren en tegen ons wettelijk minimumloon. En dan nog het meest opvallende: malafide werkgevers zouden de nieuwkomers onder het minimumloon betalen en uitbuiten. Dat is toch wel het grootste zwaktebod om als argument aan te voeren.  We hebben regels, maar daar houden onze eigen Nederlandse werkgevers geen rekening mee,   ze lappen bestaande regels aan hun laars. Dan hebben wij als Nederland toch een probleem! Lijkt mij een schone taak voor de Inspectie SZW om hun taken te intensiveren en deze werkgevers op te sporen en de bestaande wetgeving te handhaven.

Er valt te concluderen dat de redenen om Code Oranje voor groepen laagopgeleiden in te stellen nogal een overtrokken reactie is.

Er zijn misschien andere redenen te bedenken om Roemenen en Bulgaren buiten de deur te houden zoals de toenemende aanwas van Oost-Europeanen in de WW/WWB.  Wat daar een (automatisch) gevolg van is, is de toenemende internationale uitkeringsfraude. De UWV praktijk leert dat veel Polen, Bulgaren zowel hier als in hun moederland WW-uitkering aanvragen. Het is vaak lastig te doorgronden of iemand hier nu echt woonachtig is. Deze werknemers wisselen erg veel van woonadres en staan vaak niet ingeschreven in Nederland. Als zij echter, met bewijzen (pinbonnen, huurbetalingen enz), aan kunnen tonen dat ze wel in Nederland verblijven wordt de uitkering wel toegekend. Het is echter voor UWV (en uiteraard voor gemeentelijke sociale diensten) niet te controleren of er niet een dubbele (zowel uit NL als uit bv Polen) uitkering ontvangen wordt.

Auteur: Robert (Rob) van Dijk, oprichter SV Land en SV Support

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief