Arbeidsongeschiktheid gedaald, oudere ZZP’ers onverzekerbaar

Volgens de jongste cijfers van het CBS neemt het aantal arbeidsongeschikten in Nederland licht af. Niet dat we nu gezonder leven, maar de veranderende wet- en regelgeving is de voornaamste oorzaak van het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Toch kent Nederland 818.000 werknemers die een uitkering ontvangen doordat men niet kan werken door een ziekte.

Een opvallende stijging is het percentage dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt omdat men niet kan werken door psychische aandoeningen. Bijna de helft van de klachten worden toegekend aan psychische aandoeningen.

40% ouderen
Het percentage van de ouderen dat een uitkering ontvangt is nog steeds hoog, bijna 40% van de uitkeringen gaat naar de groep tussen 55 en 65 jaar.

De cijfers voor Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) wijken hier vrijwel niet vanaf. Helaas is slechts 35 tot 45% van de ZZP’ers verzekerd tegen uitval door langdurig ziek zijn. Bovendien is een groot deel van de verzekerden niet gedekt tegen inkomensdaling bij ziek zijn door psychische aandoeningen.

Bij oudere zelfstandigen gaat zich een groot probleem voordoen. Velen zijn vanaf een leeftijd van 55 jaar niet meer te verzekeren omdat verzekeraars dit een te hoog risico vinden.

Stichting ZZP Nederland is al langer in gesprek met verzekeraars over het komende probleem voor de oudere ZZP’ers maar er zit geen beweging in bij verzekeraars. Verzekeraars noemen het verzekeren van oudere zelfstandigen onrendabel en onhaalbaar. Voor jongere mensen of mensen met een licht beroep zijn er wel mogelijkheden tot verzekeren tegen redelijke bedragen. Veel zelfstandigen klagen over de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, veelal zonder te beseffen welk risico men loopt. Een langdurige ziekte kost al snel 25.000,- per jaar aan inkomensverlies.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief