Arbomedewerker van het jaar 2012: Natalie Houben

Tijdens het Nationaal Arbo Congres op 27 november in de Jaarbeurs te Utrecht is Natalie Houben uitgeroepen tot winnaar van de ArboAward 2012. Zij is verpleegkundige bij Atrium Medisch Centrum in Heerlen, voorzitter van de arboraad van de ondernemingsraad en secretaris van de OR. Houben liet daarbij ruim 150 aanmeldingen achter zich. Zij mag zich een jaar lang ‘Arbomedewerker van het jaar’ noemen. Naast de enorme eer ontvangt Houben een opleidingscheque ter waarde van Euro 2.500 en de fraaie ArboAward.

Bezielende leiding

De verkiezing van deze ‘Arbomedewerker van het jaar’ laat zien dat de ondernemingsraad een grote rol kan spelen in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, zeker als dit gebeurt onder de bezielende leiding van iemand als Natalie Houben. Zij houdt zich op allerlei niveaus bezig met de werkomstandigheden binnen het ziekenhuis. In de amper twee jaar dat ze de leiding heeft over het arboteam heeft ze al veel voor elkaar gekregen. Van grote betekenis zijn bijvoorbeeld de aanpassingen bij de beddencentrale.

Pas toen Houben zich ermee bemoeide kregen de bedden kunststof handvatten, zodat de medewerkers hun handen niet langer brandden als ze de bedden uit de sterilisatieoven haalden. Op de afdeling neurologie, die tijdelijk krap zat wegens de verbouwing, regelde ze dat de nauwe tweepersoonskamers omgetoverd werden tot driepersoonskamers. Medewerkers hebben hierdoor meer werkruimte en kunnen de tilliften nu ook daadwerkelijk inzetten.

Cruciaal in het oplossen van arboknelpunten zijn de afdelingsbezoeken die het arboteam binnen Atrium aflegt. Houben en haar collega’s bezoeken de 50 afdelingen van het ziekenhuis, die onderling totaal verschillen en elk een eigen risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) hebben. Daardoor reikt hun arbo-invloed tot in alle geledingen van het ziekenhuis.

Houben werd opgegeven voor de verkiezing door haar leidinggevende Martin Deeder, die van dichtbij haar enthousiasme – en frustratie over stroperige procedures – meemaakte. Hij zag hoe ze de arboraad binnen twee jaar transformeerde van krachteloze jaknikker tot een professioneel en initiatiefrijk orgaan, tot volwaardig gesprekspartner voor medewerkers en directie.

Juryrapport

Natalie Houben heeft de ArboAward op grond van de volgende punten gewonnen:

  • Invoer van afdelingsbezoeken om met behulp van vragenlijsten arboknelpunten boven water te krijgen en aan te pakken.
  • Concrete verbeteringen bij de beddencentrale en de afdeling neurologie.
  • Project opgezet om de gevolgen van nachtdiensten in kaart te brengen.
  • Spin in het web als het gaat om arbozaken. Ze heeft contact met meerdere partijen om verbeteringen door te voeren en houdt daarbij rekening met ieders belang.
  • Arboraad van de OR getransformeerd tot professionele en doeltreffende arbowaakhond.
  • Enthousiast en bevlogen om arbo op de kaart te zetten binnen de organisatie, de arboraad te leiden en om misstanden uit de weg te ruimen.
  • Gemotiveerd om vakkennis op te doen, op peil te houden, te delen met de arboraad en toe te passen in de praktijk.

De ArboAward is beschikbaar gesteld door Rendement Uitgeverij en FNV Formaat. FNV Formaat vindt veiligheid een belangrijke voorwaarde om mensen te sterken in hun dagelijkse werk. Meer informatie vindt u op www.arboaward.nl en www.fnvformaat.nl.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief