Asscher bereid tot uitstel flexmaatregel

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken is bereid zijn plan om de positie van flexwerkers te verbeteren een jaar uit te stellen. Hij zei dat afgelopen donderdag in de Tweede Kamer. Die had op het uitstel aangedrongen.

Asscher wil dat flexwerkers vanaf 1 juli van dit jaar al na 2 jaar recht krijgen op een vast contract, in plaats van na 3 jaar. Een Kamermeerderheid vreest dat die maatregel averechts zal werken, gezien de economische crisis. Bedrijven zullen jongeren dan nog eerder ontslaan, om te voorkomen dat ze hun na 2 jaar een vaste baan moeten aanbieden.
Asscher is daar minder bang voor, maar hij vindt het ,,geen ramp” de Kamer tegemoet te komen. Hij verzet zich niet tegen een amendement van VVD en D66 om het flexvoorstel pas op 1 juli 2015 te laten ingaan.

Hervormingen arbeidsmarkt

De Kamer heeft afgelopen woensdag en donderdag gepraat met Asscher over zijn voorstellen om de arbeidsmarkt te hervormen. Het gaat om een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar sloot met vakbonden en werkgevers. Naast maatregelen voor flexwerkers gaat het om een hervorming van ontslagrecht en een verkorting van de WW-duur. Een ruime Kamermeerderheid steunt de plannen op hoofdlijnen, bleek woensdag op de eerste dag van het debat.

 

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief