Asscher: bied werknemers met flexibel contract meer zekerheid

De afgelopen twee jaar is in alle sectoren bij nieuwe arbeidscontracten relatief veel gebruik gemaakt van flexibele contractvormen. Daarbij is de variatie in gebruikte flexvormen toegenomen. Ook geeft ongeveer de helft van de bedrijven aan in de komende twee jaar meer flexibele contracten te gaan hanteren zo blijkt uit het onderzoek Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers.

Contractvormen

Welke contractvormen worden gebruikt varieert naar sector en naar grootteklasse. Zo maken de bouw- en mediasector relatief veel gebruik van zzp’ers, terwijl in de zorg vaker met tijdelijke contracten wordt gewerkt. In de agrarische sector en vervoerssector komt uitzendwerk veel voor. Het zijn met name grote bedrijven waar vaker met flexibel personeel (uitzendkrachten, zzp’ers en detacheringen) wordt gewerkt zo licht de minister in zijn aanbiedingsbrief toe.

Arbeidsvoorwaarden niet duidelijk

Ook laat het onderzoek zien dat voor de meeste werknemers duidelijk is welke arbeidsvoorwaarden zij in hun arbeidscontract hebben afgesproken. Voor werknemers met een flexibel arbeidscontract, en dan vooral voor payrollers, is dat vaak minder duidelijk, dan voor werknemers met een vast contract.

Vast contract

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel werknemers noodgedwongen voor een flexibel contract gaan. Eigenlijk is men op zoek naar vast werk. Nadere analyse laat volgens de minister zien dat personen met vast werk tevredener zijn over hun werk en over hun contractvorm dan anderen. Daarnaast blijkt de tevredenheid ook groter onder werknemers die door hun werkgever cursus- of scholingsmogelijkheden aangeboden krijgen. Deze mogelijkheden zijn vooral beschikbaar voor mensen met vaste contracten en minder voor mensen met andere contractvormen. Dit geldt ook voor andere personeelsinstrumenten, aldus de minister.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Asscher weet zich door de uitkomsten van het onderzoek gesterkt in het nut van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid dat maatregelen bevat om werknemers met flexibele contracten meer zekerheid te bieden en eerder door te laten stromen naar een vast contract.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief