Asscher presenteert spelregels financiering banenplannen

Ambitieuze plannen die leiden tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten en de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk, krijgen voor de helft financiële bijdrage van de overheid. Het gaat om gezamenlijke plannen van werkgeversorganisaties  en betrokken vakbonden. Invoering van de VUT en maatregelen om werknemers minder uren te laten werken, komen niet in aanmerking voor cofinanciering. Behalve als het in een specifiek plan op individuele basis duidelijk bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid en zorgt voor kansen voor jongeren.

Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorwaarden stelt voor de zogenoemde sectorplannen. Het gaat hierbij om een concrete uitwerking van de afspraken in het sociaal akkoord dat in april is afgesloten met sociale partners. De minister benoemt Marjan Oudeman tot de voorzitter van het Actieteam Crisisaanpak.

Minister Asscher roept werkgevers en werknemers  op snel te komen met sectorplannen. ‘Plannen uit de sector zelf, zijn noodzakelijk om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ik wil mensen écht aan het werk krijgen, dat kan alleen samen met werkgevers en werknemers.’

Voorwaarden

De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen. Plannen kunnen vooraf worden afgestemd met het ministerie van SZW. Het kabinet heeft voor de zogenoemde sectorplannen 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2014-2015. Asscher haalt een deel van het geld naar voren vanwege de hoge werkloosheid, zodat sectoren al in 2013 gericht aan de slag kunnen.
Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. In het plan moet helder zijn hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is.

Actieteam Crisisaanpak

Marjan Oudeman  gaat als onafhankelijk voorzitter  van het Actieteam Crisisaanpak aan de slag. Dat is ingesteld om het opstellen van goede sectorplannen te stimuleren en hindernissen weg te nemen. Oudeman is nu lid van de Raad van Bestuur van AkzoNobel en  is per 1 juli 2013 benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Naast vertegenwoordigers van de sociale partners, doen UWV, gemeenten, Forum, het ministerie van SZW en de Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk mee in het Actieteam.

Bron: Rijksoverheid.nl

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief