Asscher wil kleine werkgevers misschien ontzien

Minister Asscher wil voor de zomer met een plan komen om knelpunten rond de loonbetaling bij ziekte op te lossen. Hij richt zich daarbij vooral op kleine bedrijven. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om kleine bedrijven niet langer te verplichten het loon van zieke werknemers twee jaar door te betalen.

Dat zou beperkt moeten worden tot een jaar. Veel kleine werkgevers ervaren de twee jaar als een groot probleem. De verplichting weerhoudt hen er soms van personeel in vaste dienst te nemen.

Asscher zei dat hij positief staat tegenover plannen om de kleine werkgever tegemoet te komen, maar hij benadrukte in de Kamer dat er dan wel aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan. Zo moeten de nieuwe plannen ertoe leiden dat werkgevers meer mensen aannemen, maar mogen de risico’s niet op zieke werknemers worden afgewenteld. De minister wees erop dat in de Kamer veel ideeën bestaan, maar dat daar ook veel onderlinge verschillen in zitten.

Ziekte door werk

Asscher en de overgrote meerderheid van de Kamer zien niets in een plan van de VVD om bij het doorbetalen van loon voortaan onderscheid te maken tussen ziekten die wel en die niet met het werk te maken hebben. Voor die laatste categorie zouden werknemers zich volgens de regeringspartij zelf moeten verzekeren en ze zouden dan allerlei keuzemogelijkheden moeten krijgen.

Asscher vindt dat plan niet redelijk. Volgens hem zou er dan een tweedeling tussen werknemers ontstaan. Bovendien voorziet hij veel juridisch getouwtrek over de vraag of een ziekte nu wel of niet iets met het werk te maken heeft.

Bron: NOS

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief