Bedrijfsarts krijgt voldoende van werknemers

Werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst, zijn over het algemeen tevreden over het contact met de bedrijfsarts.

Zij voelen zich serieus genomen, vinden dat afspraken worden nagekomen en dat vertrouwelijk wordt omgegaan met hun medische gegevens. Dit blijkt uit onderzoek onder duizend werknemers in opdracht van brancheorganisatie OVAL. Over casemanagers zijn werknemers minder lovend dan over bedrijfsartsen. De tevredenheid met de deskundigheid en onafhankelijkheid van de casemanager is afgenomen van 64 procent naar 54 procent.

Ziekmelding
Ruim twee derde van de ondervraagden is (zeer) tevreden over de arbodienst. Ze vinden dat de afhandeling van de ziekmelding soepel liep en dat ze daarvoor zelf weinig inspanning hebben hoeven doen. Ook vinden cliënten dat de casemanager en de bedrijfsarts bij de arbodienst voldoende tijd voor hen had.

Afweging belangen
De bedrijfsarts scoort op vrijwel alle punten hoger dan in 2013. Hij wordt door ruim acht op de tien werknemers uitstekend of goed gewaardeerd op vriendelijkheid, het serieus nemen van verzuim en de duidelijkheid van de gemaakte afspraken. Driekwart van de werknemers is tevreden over het afwegen van de verschillende belangen door de bedrijfsarts.

Arbeidsomstandighedenspreekuur
OVAL-voorzitter Kick van der Pol: “De toegankelijkheid van de arbodienst wordt door ruim driekwart van de zieke werknemers als positief ervaren. Wij verwachten met het invoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur dat de toegang tot de bedrijfsarts voor alle werkenden wordt verbeterd en dat ook een extra impuls wordt gegeven aan preventie op de werkvloer”.

Bron: Arbo-Online

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief