Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten

De sociale bedrijven zouden hun ‘rechten’ kunnen overdragen aan ondernemingen die niet aan het quotum voldoen. Dit is te vergelijken met het systeem van emissierechten, waarmee bedrijven hun CO2-uitstoot kunnen afkopen. Werkgevers, vakbonden en het kabinet hebben eerder afgesproken dat er vanaf 2015 extra banen moeten komen voor arbeidsgehandicapten. Tot 2026 zouden er zo stapsgewijs honderdduizend banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid bij moeten komen.

Bedrijven die er niet in slagen om voldoende arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen, ontvangen een boete van 5.000 euro per niet aangenomen werknemer. Maar deze Quotumwet met de boete zal pas vanaf 1 januari 2017 ingaan, als er eind 2016 minder dan 11.000 banen voor arbeidsgehandicapten zijn gerealiseerd.

Arbeidshandicap
Onder arbeidsgehandicapten vallen mensen die niet zelfstandig een minimumloon kunnen verdienen. Een arbeidshandicap kan zowel geestelijk als fysiek van aard zijn. Eind 2014 heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken de wet verruimd. Ook hogeropgeleide arbeidsgehandicapten gingen daardoor meetellen voor het quotum.

Om een overdraagbaar quotum te realiseren, zou de Quotumwet aangepast moeten worden, maar daar zijn de vakbonden het niet mee eens. CNV-voorzitter Maurice Limmen zegt tegen de krant dat werkgevers oplossingen moeten zoeken. “Het idee is nu juist dat we proberen het werk zo in te delen, dat ook mensen met een beperking mee kunnen doen. De twee gescheiden werelden die door het uitbesteden van werk zijn ontstaan, willen we weer verenigen”, vindt Limmen.

Tijd
Ondernemer Lars van der Hoorn uit Geldrop zegt dat het niet altijd lukt om arbeidsgehandicapten bij een bedrijf te laten werken. “Er is niet altijd tijd om ze te begeleiden, of de rust ontbreekt. Zeker in de technische sector. Mijn ervaring is dat arbeidsgehandicapten sterker worden van werken met gelijkgestemden”, zegt hij tegen de Volkskrant.

Een woordvoerder van werkgeversvereniging AWVN benadrukt dat bedrijven werk uitbesteden, zodat ze zich kunnen richten op waar ze goed in zijn. “Dat maakt ze sterker, zo verdienen ze hun geld. Met toeleveranciers kunnen ze afspraken maken over hoeveel arbeidsgehandicapten er worden ingezet.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat 1,6 miljoen mensen in 2013 een arbeidshandicap hadden. Een derde van deze groep had betaald werk van twaalf uur per week of meer. Meestal zijn zij vast in dienst en werken ze in deeltijd. Mensen zonder arbeidshandicap werkten in 2013 relatief ruim twee keer zo vaak (72 procent).

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief