Begeleidingsbudget per bijstandsgerechtigde gehalveerd

Sociale diensten hebben in 2012 met een veel lager budget meer klanten moeten helpen zo blijkt uit de Divosa-monitor Factsheet Participatiebeleid 2012. Dat leidt ertoe dat het gemiddelde re-integratiebudget per BUIG-uitkering in 2012 gehalveerd is ten opzichte van 2010. Voor 2013 verwacht Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, een verdere beperking van het ondersteuningsbudget.

De cijfers tonen volgens Divosa-voorzitter René Paas aan dat gemeenten hun beperkte budget vooral inzetten voor begeleidingstrajecten naar werk. Het mes gaat in dure voorzieningen als loonkostensubsidies.

“De bezuinigingen op het re-integratiebudget dwingen gemeenten om scherpe keuzes te maken”, aldus Paas. “Mensen met de betere kansen op werk krijgen vaker voorrang. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen sociale diensten steeds minder betekenen. De wettelijke participatiedoelstelling staat daardoor steeds meer onder druk.”

Halvering budget en tekorten

In 2012 hadden gemeenten 722 miljoen beschikbaar voor re-integratie. Dit re-integratiebudget is een onderdeel van het participatiebudget waar ook de middelen voor educatie en inburgering in zitten. Het gehele participatiebudget bedroeg afgelopen jaar 994 miljoen. Het participatiebudget krimpt in 2013 verder naar 861 miljoen terwijl het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand verder stijgt.

Als met de komst van de Participatiewet het Wsw-budget onderdeel gaat uitmaken van een gebundeld re-integratiebudget verwachten gemeenten grote tekorten die men uit de algemene middelen moet dekken of via een herstructurering van het sw-bedrijf.

‘Doe-het-zelf’-diensten

Gemeenten kiezen er meer en meer voor om de uitvoering van re-integratieactiviteiten niet uit te besteden aan de private markt, maar dit zelf op te pakken of uit te besteden aan publieke instellingen als sw-bedrijven.

Bron: Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief