Begrotingsakkoord 2013: geen doorgang Wet werken naar vermogen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegengheid heeft vandaag een nieuwbericht verspreid over de consequenties van het definitief niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen.

Algemeen

  • De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben in het Begrotingsakkoord 2013 afgesproken dat de Wet Werken naar vermogen geen doorgang vindt.
  • De Tweede Kamer bepaalt woensdag wat er definitief gaat gebeuren met het wetsvoorstel Werken naar vermogen.
  • De Staatssecretaris van SZW zal in gesprek gaan met de betrokken organisaties (UWV, VNG, Divosa, Cedris en LCR) over de verdere consequenties van het Begrotingsakkoord.

Wat betekent het niet doorgaan van Werken naar vermogen?

  • Dat er verschillende regimes blijven bestaan voor mensen met arbeidsvermogen.
  • Zo wordt de Wajong niet beperkt tot mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben en vindt er geen aanscherping van de indicatiestelling Wsw plaats.
  • Gemeenten krijgen niet de beschikking over het instrument loondispensatie. Er komt geen gebundeld participatiebudget.
  • De efficiencykorting op de WSW zal niet doorgaan, evenals de herstructureringsfaciliteit van 400 miljoen euro.

Adresgegevens

SV Land
RΓΆntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief