Belangrijke wijzigingen in de publieke verzekering voor de WGA

Minister Ascher heeft belangrijke wijzigingen aangekondigd om de concurrentieverhoudingen tussen een publieke en private WGA verzekering te verbeteren. Hiermee is een gelijker speelveld voor de hybride WGA markt dichterbij gekomen. Met ingang van 1 januari 2017 (tevens samenvoeging van de premie WGA vast én flex) geldt:

  1. Bij terugkeer naar een publieke verzekering (UWV) wordt de premie vastgesteld op basis van de totale historische WGA schade, dus de schade die is ontstaan tijdens de publieke verzekering én het eigenrisicodragerschap. Premies worden daarmee meer marktconform. en de weg om ‘schoon’ en daarmee tegen een lagere premie terug te keren naar UWV wordt afgesneden.
  2. Bij het overstappen van UWV naar een private verzekering, blijft de WGA-schade achter bij UWV.

Beide maatregelen zorgen voor een meer gebalanceerde concurrentiepositie tussen de publieke en private markt. Voor de werkgever wordt het veel minder interessant om sec naar het kortstondige financiële premie voordeel te kijken bij het overstappen van privaat naar publiek.

De uitdaging voor zowel UWV als voor de private markt is om goede dienstverlening te (blijven) bieden op het gebied van re-integratie en schadelastbeheersing. Het doel om zoveel mogelijk WGA-ers aan het werk te krijgen en/of te houden wordt hiermee opnieuw benadrukt.

Lees het persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op SV Café

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief