Belastingdienst mag premies toch herstellen

Het leek er even op dat de Belastingdienst de tijdelijke premiebeschikkingen van 0% die voormalige eigenrisicodragers in december ontvingen voor de Werkhervattingskas, niet meer mocht herzien. Er is echter wetgeving in de maak die hier een stokje voor steekt.

Als uw organisatie vorig jaar eigenrisicodrager was maar per 2014 weer terug is gegaan naar de verzekering bij UWV, heeft uw werkgever in december een tijdelijke premiebeschikking voor de nieuwe Werkhervattingskas gekregen van € 0. De fiscus had namelijk meer tijd nodig om voor deze gevallen de correcte premie voor 2014 vast te stellen. Omdat het hof vorig najaar bepaalde dat de Belastingdienst maar één keer per jaar premies aan werkgevers mag opleggen, zag het er even naar uit dat de Belastingdienst die 0%-beschikkingen niet meer op eigen initiatief mocht herzien. Maar het ministerie van Financiën heeft inmiddels wetgeving gemaakt om deze situatie te repareren.

In de Wet financiering sociale verzekeringen wordt opgenomen dat de Belastingdienst de bevoegdheid krijgt om beschikkingen in te trekken of te herzien als die zijn gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens. Als dit bekend had kunnen zijn bij de werkgever of zelfs de schuld is van de werkgever, mag de beschikking ook in het nadeel van de werkgever worden bijgesteld. Ligt de fout bij de overheid, dan mag herziening alleen als dit in het voordeel van de werkgever is.

Als de Tweede en Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemmen, mag de Belastingdienst de tijdelijke 0%-premiebeschikkingen alsnog aanpassen. De werkgever had namelijk kunnen weten dat de fiscus niet op tijd over de juiste gegevens kon beschikken. Werkgevers die al voor de indiening van de reparatiewetgeving op 18 februari 2014 bezwaar hadden gemaakt tegen de aanpassing van hun beschikking, worden dan nog wel in het gelijk gesteld.

Bron: Arbo Rendement

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief