Beperking ziekteverzuim tijdelijke werknemers

Het kabinet wil uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk krijgen. Dit schrijft minister Kamp (SZW) in een voorstel voor hervorming van de Ziektewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.

Vanaf 1 januari 2013 worden mensen met een tijdelijk dienstverband die 6 maanden ziek zijn, opgenomen in een ziektetraject. De hoogte en duur van de Ziektewetuitkering wordt afhankelijk van het aantal jaren dat iemand heeft gewerkt.

Werkgevers en het UWV krijgen een grotere verantwoordelijkheid om zieke, tijdelijke werknemers aan het werk te helpen. Werkgevers betalen voortaan ook een hogere premie als er meer mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet (of WIA) komen.

Minister Kamp stelt voor om het UWV na 1 jaar ziekte te laten beoordelen of iemand wel ander werk kan doen. Die beoordeling is nu pas na 2 jaar. Ook kan UWV tot een proefplaatsing van maximaal 6 maanden besluiten; nu is dat nog maximaal 3 maanden.

Wanneer een zieke uitzendkracht weer kan werken, dan biedt het uitzendbureau passend ander werk.

De hervorming van de Ziektewet levert structureel €269 miljoen op.

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief