Berichtgeving FNV over 1%-ziekmeldingen is stemmingmakerij

FNV Bondgenoten stuurt op dit moment berichten de media wereld in die de verhouding tussen werkgevers en werknemers volkomen ten onrechte op scherp wil zetten. Een stemmingsmakend bericht omdat de berichtgeving evident juridisch ondeugdelijk en onvolledig is hetgeen mij de moed ontneemt om er serieus inhoudelijk op in te gaan. Juridisch raakt het kant nog wal.

En passant wordt op dezelfde wijze de huidige 2 jaar verzuimbegeleiding als een verziekte markt bestempeld. Natuurlijk zullen er altijd mensen (lees werkgevers) zijn die proberen de Wet Verbetering Poortwachter te omzeilen zoals dat bij elke wetgeving gebeurd. Goed handhaven is dan aan de orde (UWV kan hier een rol inspelen) maar om nu te spreken van een verziekte markt gaat veel te ver. De privatisering van de ziektewet nu bijna twintig jaar geleden kunnen we zien als een geslaagde onderneming. Nederland is niet langer ziek meer zoals ex-premier Lubbers in 1994 zei. En uitwassen zullen in elk systeem blijven bestaan.

FNV Bondgenoten zou zich beter moeten realiseren welke impact dergelijke berichtgeving teweeg brengt. Dat behoort naar mijn smaak tot hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in plaats van werkgevers en werknemers tegen stemmingsmakend tegen elkaar op te zetten. Daar is niemand bij gebaat, behalve FNV Bondgenoten zelf waarschijnlijk.

Overigens laat de journalistiek zich makkelijk voor het FNV karretje spannen door dit kritiekloos over te nemen. Voor de juiste beeldvorming zou nader onderzoek zeker op zijn plaats zijn geweest.

Auteur: Michiel Bakker, Directeur SV Land en SV Support

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief