‘Bescherming flexwerker gunstig voor zzp’er’

De kabinetsplannen om flexwerkers te beschermen met een vast contract na twee jaar en het recht op een ontslagvergoeding, lijken beter uit te gaan pakken voor zzp’ers. Bijna de helft (47%) van de ondernemers die wel eens gebruik maakt van tijdelijk personeel, zegt naar aanleiding van deze maatregel minder flexwerkers te zullen aannemen en meer zzp’ers te zullen inzetten. Dit blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel naar aanleiding van Prinsjesdag 2013.

Kredietsteun voor starters

De 100 miljoen extra die kabinet uittrekt om startende ondernemers te helpen die moeilijk aan krediet kunnen komen, valt goed bij 63% van de ondervraagde ondernemers. Ook de plannen voor een mkb-investeringsfonds waar pensioenfondsen en verzekeraars 200 miljoen in kunnen pompen, kunnen rekenen op bijval van 65% van de respondenten. De plannen om flexwerkers te beschermen zorgen voor tweedeling in ondernemersland: 37% van de ondervraagden is het eens met deze maatregel tegenover 41% die tegen het voornemen is. Het terugdraaien van de btw van 21% naar 19% was de meest gewenste maatregel (40%).

Financieel advies

Ondernemers schakelen in 77% van de gevallen vanaf de start een financieel adviseur/boekhouder of accountant in voor hun bedrijf. De kabinetsplannen vormen bij ruim een derde van de ondervraagde ondernemers aanleiding om professioneel advies te vragen over de gevolgen voor hun bedrijf, evenveel hebben daar geen behoefte aan (36%). 14% van de ondernemers doet overigens de boekhouding en belasting nog altijd zelf.
Matig optimistisch

Het veelbesproken schrappen van de belastingvoordelen voor ondernemers leidt onder de respondenten niet tot specifieke zorg voor de nabije toekomst. 45% verwacht in 2014 ondanks de maatregel, net, of goed te kunnen rondkomen. Bijna een derde (30%) van de ondervraagde ondernemers verwacht dat dit door het schrappen van de belastingvoordelen niet zal lukken.

Verwachting

Ondernemers lijken in hun gemoedrust te stabiliseren. Over 2014 verwacht 31% geen verandering ten opzichte van 2013. 31% verwacht een teruggang maar gelukkig ziet 32% het volgende jaar rooskleuriger in. Dat geldt overigens niet voor hun verwachtingen ten aanzien van de huidige regering: maar liefst 62% gelooft niet dat het huidige kabinet de volledige vier jaar zal uitzitten.

Bron: KvK

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief