Bezuinigingen op sw-sector in 2013 geschrapt

Het ministerie van Financiën heeft bevestigd dat de voor 2013 geplande bezuiniging van 100 miljoen op de sociale werkvoorziening is geschrapt. In een eerste reactie in het Radio 1 Journaal gaf Divosa-voorzitter René Paas aan ‘opgelucht’ te zijn en noemt het besluit “goed nieuws in barre tijden”.

De bezuiniging op de sociale werkvoorziening was het grootste pijnpunt in de discussie rond de Wet werken naar vermogen. Door de bezuinigingen op de sw-sector, de halvering van de re-integratiegelden en de ontschotting van beide budgetten, dreigde er geen geld meer over te blijven voor ondersteuning van bijstandsgerechtigden.

Helemaal gerust is Paas er overigens niet op. In het regeerakkoord zijn er ook voor de jaren na 2013 bezuinigingen op de sw-sector opgenomen. “Ik mag hopen dat het besluit van vandaag ook geldt voor de extra bezuinigingen die zijn ingeboekt voor de rest van de kabinetsperiode en dat een volgende kabinet niet dezelfde vergissing begaat.”

Bron: Persbericht Divosa

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief