Bijeenkomsten toekomst sociale werkvoorziening

Gemeenten kunnen tot uiterlijk 30 april 2012 een aanvraag indienen voor de herstructureringsfaciliteit. De beschikbaarheid van deze faciliteit is voor veel gemeenten reden na te denken over de positionering van hun SW-bedrijf in de uitvoering van de toekomstige Wet Werken naar Vermogen. VNG en Divosa willen gemeenten helpen in hun zoektocht en organiseren daarom in twee rondes uitwisselingsbijeenkomsten. Het accent van deze bijeenkomsten ligt op inhoudelijke uitwisseling van kennis en ideeën over de toekomst van de SW-bedrijven.

Een aantal gemeenten lichten tijdens de bijeenkomsten toe hoe bij hun het proces tot nu toe loopt, met welke keuzes ze geconfronteerd werden en welke keuzes gemaakt zijn wat betreft de toekomst van hun SW-bedrijf. Niet alle gemeenten zijn even ver hiermee, maar juist de verschillende invalshoeken, keuzes en oplossingen kunnen weer van nut zijn voor anderen die soortgelijke processen doorlopen.

Verder kunnen gemeenten onderling uitwisselen wat de stand van zaken is rond het opstellen van de plannen en waar ze tegenaan lopen. Het ministerie van SZW is aanwezig om technische vragen te beantwoorden over de aanvraagprocedure, mocht daar behoefte aan zijn.

De bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor wethouders en medewerkers of hoofden van gemeenten die beleidsmatig betrokken zijn bij de sociale werkvoorziening.

Deze bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de regionale onderteuningsstructuur Wwnv van Divosa en het Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Divosa

Wij maken gebruik van cookies. Gaat u akkoord met deze cookies, klik dan op 'Accepteren'. Meer informatie

Wij gebruiken verschillende soorten cookies. Deze zijn er allereerst om u de beste gebruikerservaring te geven en daarnaast om ons inzicht te geven in hoe de website gebruikt wordt. We gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. U leest er meer over in ons cookiebeleid.

Sluiten