Bijstandsuitkeringen, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

De bijstandsuitkeringen wijzigen per 1 januari 2013 als gevolg van de koppeling aan de lonen en doorwerking van fiscale maatregelen.

De hoogte van de bijstandsuitkering voor paren in de leeftijd vanaf 21 jaar tot  de pensioengerechtigde leeftijd, wordt met ingang van 1 januari € 1.321,96 netto per maand, inclusief het vakantiegeld. De bijstandsuitkering voor alleenstaanden tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd wordt € 660,98 netto per maand. Alleenstaande ouders krijgen vanaf 1 januari 2013 € 925,37 netto per maand.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen in aanmerking komen voor een toeslag van maximaal € 264,39 per maand, indien zij geen (woon)kosten kunnen delen met een ander. In de bijstandsuitkeringen is een vakantie-uitkering begrepen van 5 procent van die uitkering. De Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (Aio) bedraagt voor een paar € 1.397,30 netto per maand inclusief vakantiegeld en voor een alleenstaande € 1.015,16 per maand.

Bovengenoemde bedragen zijn, ondanks de koppeling aan de lonen, lager dan nu. Voor een alleenstaande € 7,46 en voor een paar € 14,91 lager. Dit is het gevolg van een samenloop van de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting en andere fiscale maatregelen. Een gelijktijdige verhoging van de zorgtoeslag per 2013 biedt compensatie voor deze effecten. De koopkracht van bijstandsgerechtigden ontwikkelt zich in 2013 in lijn met het algemene beeld van de koopkracht, die voor de meeste Nederlanders in 2013 daalt.

De netto normbedragen per 1 januari 2013 voor mensen vanaf 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand.

Paar
per maand € 1.255,86
vakantie-uitkering €     66,10
totaal € 1.321,96
Alleenstaande ouders
per maand €   879,10
vakantie-uitkering €     46,27
totaal €   925,37
Alleenstaanden
per maand €   627,93
vakantie-uitkering €     33,05
totaal €   660,98
Toeslag van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd:
Alleenstaande ouders en alleenstaanden
per maand €  251,17
vakantie-uitkering €    13,22
totaal €  264,39

De netto normbedragen voor mensen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd die een uitkering krijgen op grond van de Wet werk en bijstand:

Een paar
per maand €  1.327,43
vakantie-uitkering €      69,87
totaal €  1.397,30
Alleenstaanden
per maand €  964,40
vakantie-uitkering €    50,76
totaal € 1.015,16

Normbedragen voor mensen die in een inrichting verblijven:

voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder
per maand € 278,29
vakantie-uitkering € 14,65
totaal € 292,94
Paar
per maand € 432,85
vakantie-uitkering €   22,78
totaal €  455,63

Eigen vermogen

Mensen hoeven niet al hun spaargeld op te maken vóór ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering.

Het vrij te laten vermogen is:
voor gezinnen € 11.590,00
voor alleenstaanden € 5.795,00

Voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en een eigen huis bewonen, geldt een extra vrijlating van maximaal € 48.900,00.

Premie voor re-integratie

Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden een premie geven die ertoe bijdraagt dat ze makkelijker aan het werk komen. Die premie is maximaal € 2.250,00 per jaar.

Onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk

Bijstandsgerechtigden die vrijwilligerswerk doen, krijgen daar soms een onkostenvergoeding voor. Die mogen ze tot een beperkt bedrag houden, zonder dat de hoogte van hun uitkering verandert. Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor re-integratie van een bijstandsgerechtigde, dan mag er per maand maximaal € 150,00 vrij ontvangen worden. Per jaar is het maximum € 1.500,00.

In alle andere gevallen is de grens van de vrij te laten onkostenvergoeding lager: maximaal € 95,00 per maand, met een maximum van € 764,00 per jaar.

IOAW en IOAZ

De IOAW (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) is bestemd voor oudere langdurig werklozen die 50 jaar of ouder waren op het moment dat zij werkloos werden en voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen, ongeacht hun leeftijd.

Voor de IOAZ (wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) komen mensen van 55 jaar of ouder en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ex-zelfstandigen (ongeacht hun leeftijd) in aanmerking die noodgedwongen hun bedrijf of beroep moesten beëindigen.

De IOAW en de IOAZ vullen het totale inkomen van de rechthebbende en zijn partner aan tot bijstandsniveau. Op de hierna volgende grondslagen worden dus de bruto inkomsten van de rechthebbende en zijn of haar partner in mindering gebracht.

De bruto grondslag bedraagt voor:

Gehuwde en ongehuwde partners die beide 21 jaar of ouder zijn
Per maand €  1451,30
vakantie-uitkering €  116,10
totaal €  1567,40
Alleenstaanden van 21 jaar of ouder met een of meer kinderen
per maand €  1386,94
vakantie-uitkering €  110,95
Totaal €  1497,89
Alleenstaanden vanaf 23 jaar
per maand €  1113,73
vakantie-uitkering €     89,10
totaal €  1.202,83
Alleenstaande van 22 jaar
per maand €   875,50
vakantie-uitkering €     70,04
totaal €   945,54
Alleenstaanden van 21 jaar
per maand €   737,02
vakantie-uitkering €     58,96
totaal €   795,98

Voor mensen onder de 21 jaar gelden lagere bedragen. In tegenstelling tot de bijstand wordt bij de IOAW geen rekening gehouden met vermogen. Bij de IOAZ wordt wel rekening gehouden met andere inkomsten en ook met vermogen. Zo blijft vermogen tot een bedrag van € 127.400,- buiten beschouwing. Het vermogen boven het bedrag van maximaal € 127.400,- wordt geacht jaarlijks 4 procent inkomsten op te leveren; die worden in mindering gebracht op de uitkering.

Voor mensen die een IOAZ-uitkering krijgen en een pensioentekort hebben, wordt een bedrag tot maximaal € 114.131,- ten behoeve van aanvullende pensioenvoorzieningen buiten beschouwing gelaten.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie SZW

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief