opleiding casemanager verzuim

Blik op huidige RIV-toets

De verzekeringsarts stelt in de huidige RIV-toets vaker medische tekortkomingen vast die leiden tot een VLV (verlenging van de loondoorbetalingsverplichting) dan aangenomen werd op basis van uitsluitend de LLC-registratie (Landelijke Loonsanctiecommissie) van het UWV.

In 290 dossiers, waarin op inhoudelijke gronden een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting (VLV) werd opgelegd aan de werkgever, werd beoordeeld hoe vaak medische tekortkomingen hierbij een rol speelden en of zonder verzekeringsgeneeskundige beoordeling ook een VLV zou zijn opgelegd. Resultaat: De verzekeringsarts was in 76,6 procent van de dossiers betrokken en in 29,0 procent speelde deze ook een rol in de VLV. Bij 22,8 procent was er zonder inzet van de verzekeringsarts waarschijnlijk geen VLV opgelegd.
Conclusie: De inzet van de verzekeringsarts in de huidige RIV-toets leidt bij bijna 23 procent van de langdurig zieke werknemers tot een VLV, waardoor er een kans ontstaat tot herstel van eerder gemiste re-integratiekansen binnen het eigen dienstverband.

Dit artikel werd geschreven in het kader van het scriptieonderzoek voor de opleiding tot verzekeringsarts aan de SGBO. Het ministerie van SZW beraadt zich op mogelijkheden om de verzekeringsarts terug te trekken uit de RIV-toets. Hoe groot is de rol van de verzekeringsarts in de huidige RIV-toets?

Bron: Gepubliceerd in: TBV – Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde Uitgave 6/2022
Auteurs: Willem Methorst, Judith Bos, Arjan Kikkert

Adresgegevens

SV Land
Röntgenlaan 13
2719 DX Zoetermeer
Routebeschrijving

Nieuwsbrief